Elevhälsan - Elevhälsan - Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Anna Nygren: Livsstilspedagog och grundare av www.unglivsstil.se

Anna skriver om hur livsstilen påverkar hur man mår och hur det går i skolan.
Postat 2015-01-22 08:15

Hur står det till med eleverna?

Trötta elever, stressade elever, elever som har svårt att hänga med i skolan, elever som uppsöker elevhälsan på grund av ont i magen eller i huvudet eller för att de känner sig nedstämda eller till och med deprimerade, de finns över allt och det verkar som om de blir allt fler och att det kryper ner i åldrarna.

 

Hur ser det egentligen ut bland våra elever, är de tröttare och mer stressade nu för tiden? Om de nu sover för lite, vad beror det på och får det några konsekvenser i deras vardag, går det ut över deras hälsa och hur de presterar i skolan?

 

Att jobba inom elevhälsan ger en inblick i elevernas levnadsvanor och en möjlighet att se orsakerna till varför en elev inte mår bra och varför han/hon inte alltid kan prestera optimalt. Hälsosamtalen samt både planerade och spontana besök av elever är ett bra sätt för elevhälsan att få tillgång till kunskap om svenska elevers livsstil. Personal inom elevhälsan har oftast en mycket god bild av hur eleverna har det men tyvärr räcker inte alltid tiden och resurserna till för att hjälpa alla. Något som många inom elevhälsan runt om i landet vittnar om.

 

Tänk om man kunde införa Livsstilskunskap på schemat. Om vi kunde förmedla kunskap om och verktyg för hållbar livsstil för alla Sveriges elever. Om eleverna fick kunskap om att för lite sömn ger en bristande kognitiv förmåga såväl som för dålig påfyllning av må-bra-hormoner. Om eleverna fick veta hur överdriven medieanvändning skapar stress och att skärmtid på kvällen trycker undan sömnhormonet melatonin. Om de fick lära sig att träning kan motverka depression och "vaccinera" oss mot stress, skulle våra elever då må bättre och prestera bättre i skolan?

 

Hur det står till med våra elever tänkte vi få svar på genom en enkät. Du som jobbar inom elevhälsan har nu chansen att vara med och svara på några frågor om elevernas levnadsvanor och om ni tror att dessa har någon påverkan på deras hälsa och hur de presterar i skolan.

 

Det är Ung Livsstil som i ett samarbete med Elevhälsan genomför enkäten och vi behöver ha minst 200 svar. Vi hoppas att du kan bidra med din unika kunskap om elevernas livsstil och med några minuter av din tid. Du som fyllt i enkäten kan vara med i utlottningen av den nyutgivna boken Så funkar det! –sömn, stress och lite annat. Vi lottar ut 20 ex av boken och det enda du behöver göra för att ha chans att vinna ett ex är att mejla till info@unglivsstil.se och klistra in följande mening: "Jag har just fyllt i enkäten om elevernas levnadsvanor och vill vara med i utlottningen av en bok."

 

Här kommer du till enkäten https://sv.surveymonkey.com/s/689HH5B

 

Stort tack till dig som hjälper oss genom att svara på enkäten!

Postat 2015-01-17 09:55

Sömnskola på schemat?

Lågpresterande elever är ett allvarligt skolproblem som kan få stora konsekvenser, både för individen själv och samhällsekonomiskt. Man vet att goda skolresultat hänger ihop med möjlighet till vidare studier och framtida möjligheter till arbete och försörjning. De lågpresterande eleverna riskerar att stängas ute från både högre utbildning och arbetsmarknaden. De riskerar också att drabbas av psykisk ohälsa, hamna i utanförskap och de har ökad risk att hamna i ett bidrags-behov.

 

För goda skolresultat krävs bland annat god kognitiv förmåga, att man kan lära in, fokusera och minnas. Allt detta är direkt kopplat till sömnen. Ytterligare en studie i detta viktiga ämne publicerades i Sleep-journal i slutet av 2014. (http://www.sleep-journal.com/article/S1389-9457(14)00353-0/fulltext#s0150)

 

Där har man tittat särskilt på kopplingen mellan sömnkvalitet och studieresultat i matematik och språk (engelska som modersmål och franska som främmande språk). När man tittade på sömnkvaliteten hos eleverna och hur de presterade fann man ett samband mellan god sömnkvalitet och bättre resultat i matematik och språk. Forskarna menar att deras resultat visar hur viktigt det är att prioritera sömnen och att jobba aktivt med att identifiera de elever som inte får tillräckligt med sömn och hjälpa dem till goda sömnvanor. De menar att man ska integrera sömnprogram i skolan för att öka elevernas möjlighet till goda studieresultat. De ser det som ett kostnadseffektivt sätt att öka skolresultaten.

 

Forskarna såg också att ju äldre eleverna var desto kortare var sovtiden varför dessa sömnprogram bör införas redan i grundskolan och att en screening av eleverna, för att snabbt identifiera dem med sömnproblem, ska göras regelbundet. Detta är extra viktigt när det gäller elever som har svårigheter i matematik och språk, enligt det kanadensiska forskarlaget.

 

Kan vi genom att hjälpa eleverna att öka sin sovtid och sömnkvalitet få högre skolresultat så är mycket vunnet. Om vi kan lära våra elever, och deras föräldrar, om sömn ökar elevernas chanser till bättre prestation och skolresultat. Det ökar i sin tur chansen för att de ska lyckas i livet och då har vi gjort en värdefull insats. Att vi dessutom gör en socioekonomisk besparing är ju en extra bonus.

 

Läs mer om sömn och betyg på http://unglivsstil.se/skolor/betyg-och-somn/

 

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

ledningssystem  handledning  sekretess  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se