Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2014-07-03 10:51

Lundsbergsbeslutet glädjande för utsatta elever

Förra veckan kom ett uppmärksammat och viktigt beslut från Högsta förvaltningsdomstolen. Det gäller riksinternatet Lundsbergs skola och innebär att Skolinspektionen har rätt att granska inte bara det som sker i skolan, utan också på elevhem och andra verksamheter som anordnas av huvudmannen, till exempel utflykter, studiebesök och klassfester.

 

För mig är beslutet mycket glädjande, men inte så överraskande. Skollagen är tydlig med att huvudmannen har ett ansvar om kränkningarna har ett samband med skolverksamheten. Det har länge varit en utgångspunkt för oss på Barn- och elevombudet (BEO).

 

Frågan har dessutom redan tidigare prövats av en allmän domstol, nämligen Hovrätten för Västra Sverige. Det fallet gällde en elev som utsattes för kränkningar under en lång tid. Bland annat spelade andra elever in en nidsång om elevens familj. De började skriva sången i skolan, fortsatte efter skoltid och publicerade den sedan på webben. Den mobbade eleven fick i det här fallet skadestånd. Hovrättens beslut grundade sig på synen att skolan har ett ansvar även för kränkningar som sker utanför skoltid om de har med skolans verksamhet att göra.

 

Jag tycker att det hade varit ytterst olyckligt om Högsta förvaltningsdomstolen hade kommit fram till en annan slutsats i denna viktiga fråga, nämligen hur långt huvudmannens ansvar sträcker sig. Som tur är blev nu inte så fallet och det ser jag som en vinst för alla de elever som utsätts för kränkningar och mobbning, även när de sker utanför skolan.

 

Trots att vi redan tidigare jobbat utifrån detta antagande tror jag att det behövdes ett klargörande om vad som gäller. En av de vanligaste frågorna vi får till BEO är just hur långt skolans ansvar sträcker sig. Att olika rättsinstanser kommit fram till olika slutsatser när det gäller Lundsberg visar också på behovet av ett förtydligande.

 

Vi på BEO kommer nu även fortsättningsvis kunna utreda våra ärenden grundligt och vid behov tillämpa de verktyg som skollagen ger. Vi kan begära in yttranden, förelägga skolor som inte uppfyller skollagens krav och så vidare.

 

Beskedet om Lundsberg har redan fått praktiska konsekvenser i vår verksamhet. Det första vi gjorde efter förra veckans beslut var att begära in svar från ett annat riksinternat som tidigare motsatt sig att svara på frågor om händelser som inträffat på skolans elevhem.

 

Läs mer om Högsta förvaltningsdomstolens beslut och de händelser som föregick detta:
Högsta förvaltningsdomstolen klargör Skolinspektionens tillsynsansvar

 

Nu tar jag semester åter återkommer med bloggen efter skolstarten i höst. Ha en skön sommar alla läsare!

 

Caroline Dyrefors Grufman

annonser

Föreläsare

Ämnen

pulsträning  stress  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se