Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2015-01-28 10:05

Tryggare elever när skolpersonalen reagerar mot kränkningar

En sak som framträder tydligt i den Skolenkät som Skolinspektionen gör två gånger om året är hur viktig skolans personal är för att öka elevernas känsla av trygghet. Skolenkätens resultat för 2014 presenterades precis före jul. Enkäten har besvarats av 45 000 elever på över 1 000 grund- och gymnasieskolor, så den ger en god grund att stå på. Trygghet är ett av de områden som eleverna fått svara på frågor om. Ett exempel är att eleverna känner sig tryggare på skolor där de upplever att personalen reagerar mot kränkningar. I nian svarar 94 procent av de elever som tycker att de vuxna reagerar mot kränkningar att de känner sig trygga i skolan. Bland dem som inte tycker att de vuxna reagerar känner sig 68 procent trygga.

 

Ett annat exempel är att elever som tycker att det råder respekt mellan lärare och elever känner sig tryggare. Hela 96 procent av de elever i tvåan på gymnasiet som tycker att det finns respekt mellan lärare och elever känner sig trygga, till skillnad från 74 procent av dem som inte tycker att det finns ömsesidig respekt. Att skolan arbetar aktivt med att förhindra kränkningar är också viktigt för elevernas trygghet. 95 procent av de nior som tycker att deras skola arbetar aktivt mot kränkningar känner sig trygga. Bland dem som inte tycker att skolan gör det känner sig 71 procent trygga.

 

De här siffrorna visar svart på vitt hur stor betydelse det har för elevernas känsla av trygghet att skolan och de vuxna som jobbar där arbetar mot mobbning och kränkande behandling. Förutom att elever har rätt att känna sig trygga oavsett hur det påverkar deras skolarbete så visar Skolenkäten under de år den gjorts att elever som känner sig otrygga har sämre studiero och tycker att skolarbetet är svårare än andra elever. De tycker också att skolarbetet är mindre roligt och mindre intressant än andra. Faktiskt är de mer negativa till skolan över huvud taget, vilket ju inte är så konstigt.

 

Så vad kan de som jobbar i skolan göra? Jag ser att det framför allt finns tre saker som behövs för att framgångsrikt skapa trygghet: förebyggande arbete, kraftfullt agerande när något händer och noggrann uppföljning av insatserna.

 

1. Det förebyggande arbetet består till stor del av att prata om normer och skolans värdegrund. Hur är man en schysst klasskompis? Hur behandlar vi personer som vi uppfattar som annorlunda? Vilka normer finns och hur ska vi hantera dem? Det kan också handla om att berätta vad man kan göra om man ser att någon blir kränkt eller utfryst och vad skolan har för ansvar.

 

2. Som Skolenkäten visar behöver skolans personal också reagera när de upptäcker att en elev känner sig utsatt för kränkningar. Det är viktigt att det finns tydliga rutiner för vad personalen ska göra, så att det som hänt inte faller mellan stolarna. Till exempel ska skolan göra en självständig utredning med utgångspunkt i vad som hänt i just det här fallet, hur det uppfattas av de enskilda eleverna och hur deras skolsituation ser ut i stort. Utredningen ligger sedan till grund för vilka åtgärder man väljer att använda sig av för att det inte ska ske några kränkningar igen.

 

3. Något som är lätt att glömma bort är att följa upp sina insatser, men det är viktigt att kolla hur det gått, särskilt för att skolan är skyldig att få stopp på kränkningarna. Har det hänt igen eller har det blivit bättre? Borde vi göra något mer? Fortsätt ha en dialog med eleverna! Annars är risken stor att de känner att det inte spelar någon roll att de säger till, att inget ändå händer, och då känner de sig antagligen genast mindre trygga.

 

Jag kan se vikten av aktiva och engagerade vuxna i skolan i mitt arbete som Barn- och elevombudet, genom alla de anmälningar om kränkande behandling som vi får in från barn och elever. Som vi ser får de iakttagelser vi gör hos BEO också stöd av resultaten i Skolenkäten. Sammantaget blir det tydligt hur viktig skolans personal är för att eleverna ska känna sig trygga i skolan.

 

Caroline Dyrefors Grufman

annonser

Föreläsare

Ämnen

Säkerhet  Servicebemötande  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se