Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2015-04-13 08:24

Vårt arbete mot mobbning väcker intresse hos andra länder

I det här blogginlägget vill jag berätta om något som gör mig lite stolt. Det handlar om andra länders intresse för BEO:s roll och den hjälp och upprättelse som mobbade och kränkta elever i Sverige kan få. Vår granne Norge är exempel på ett land som sneglar på oss och vill ta efter. Jag kommer att berätta mer om det längre ned i blogginlägget.

 

I april 2006 fick Sverige en ny lag som förbjuder alla former av mobbning och kränkningar av barn och elever. Samma år inrättades Barn- och elevombudet, BEO, av regeringen. Att det finns en lag mot mobbning är ovanligt i sig, här ligger Sverige i framkant. Vad som gör oss ännu mer unika är att skolor och huvudmän som inte följer lagen kan bli skadeståndsskyldiga till barn och elever.

 

Innan Barn- och elevombudet fanns riskerade barn och elever att hamna i långa och jobbiga processer. Det hände ju att elever som mobbats och deras föräldrar försökte kräva skadestånd av huvudmannen innan 2006.

 

Mest känt är fallet med eleven Johanna.  Hon mobbades i skolan och startade själv en process mot Grums kommun. Den gick hela vägen till Högsta Domstolen, där hon förlorade mot kommunen. Högsta Domstolen slog fast att att Johanna blivit mobbad, men kom fram till att det inte fanns någon lag som stöttade henne. Rättegångskostnaderna fick hon betala själv.


Lyckligtvis är det inte så längre – nu företräder BEO den enskilda eleven och staten betalar rättegångskostnaderna. Det här medför att elever och barn i större utsträckning än tidigare kan få upprättelse.

 

Jag märker att Sveriges lagstiftning och BEO:s verksamhet väcker intresse internationellt. Företrädare från bl.a. Norge, Danmark, Belgien, USA och Sydkorea har tagit kontakt och vill veta mer om vad BEO gör. Vissa har kommit på besök flera gånger och gjort intervjuer, andra har bjudit in mig eller medarbetare från BEO till konferenser där vi berättat om vårt arbete.

 

  • I Norge pågår just nu ett utredningsarbete med syfte att införa en särskild lagstiftning mot kränkningar i skolan.
  • En av mina medarbetare har varit på besök i Danmark, då elevorganisationer där har efterfrågat en liknande lagstiftning som den svenska. I likhet med flera andra länder har de frågor om lagen och det faktum att Sverige fastställt att skolan, och de som driver skolan, är skyldiga att se till att eleverna mår bra och inte utsätts för mobbning.
  • Sydkorea som rankas som världsledande när det gäller utbildning är också intresserade av vad vi gör. Jag har flera gånger blivit intervjuad av Sydkoreansk media och representanter från staten har varit här. Det jag bland annat har fått höra är att läget för koreanska elever är tufft. Hetsen att prestera, lära sig mycket och snabbt leder till en oerhörd stress. De har även problem med mobbning och självmord bland elever. Allt fler kritiska röster börjar dock att höjas i Korea, att skolsystemet är för hårt och att elever mår allt sämre.
  • Belgien är ett annat land som jag och mina medarbetare varit i kontakt med. Vi har bland annat fått frågor från personer som arbetar med mänskliga rättigheter. De vill veta mer om hur vi i Sverige arbetar för att stoppa mobbning och kränkningar. Detta diskuteras mycket i Belgien. En person berättade om de hemska situationer som uppstått där elever som mobbats begått självmord. Belgien saknar en sådan lag som Sverige har. Vissa skolor i Belgien har, som vi fått det beskrivet, egna regler för hur de ska arbeta mot mobbning, men det är upp till skolan att besluta om det.
  • Amerikanska nättidningen Latitude News har kontaktat BEO vid flera tillfällen och skrivit om skillnaderna mellan USA och Sverige när det gäller arbetet mot mobbning. Bland annat har de berättat om organisationen ”Bully Police USA” (Mobbningspolisen) som startades av en mamma vars son tog livet av sig efter att ha mobbats. Ett av problemen som lyfts är svårigheten att förmå amerikanska skolor att ta sitt ansvar när elever utsätts för mobbning. Att som privatperson stämma skolan kan bli en dyr process, som många föräldrar inte har råd med. ”Mobbningspolisen” försöker bland annat att locka privata investerare och organisationer att donera pengar så att desperata föräldrar ska kunna få kostnadsfri advokathjälp och möjlighet att stämma skolor.

 

En fråga som jag ofta får från andra länder är om det inte finns en risk att elever och deras föräldrar utnyttjar systemet med att anmäla skolor och kräva skadestånd. Svaret är nej. De allra flesta anmälningar om kränkning eller mobbning som kommer till BEO och Skolinspektionen är välgrundade och seriösa. Att skriva en anmälan till oss kräver en del arbete. Det är ju även så att långt ifrån alla anmälningar leder till en rättsprocess. Lagen om mobbning och kränkningar sätter press på skolor. Ofta räcker det för att få skolan att ta tag i problemet. Om skolan kan bevisa att den gjort vad den kan för att stoppa mobbningen, kan jag inte ta ärendet vidare till domstol.

 

Att få ta del av berättelser om att elever mår dåligt, utsätts för mobbning och inte får någon hjälp från skolan, är alltid fruktansvärt. Min drivkraft är viljan att hjälpa utsatta barn och ge dem upprättelse. Även om det finns mer kvar att göra för att hjälpa utsatta elever i Sverige, har vi kommit en bit på vägen i jämförelse med många andra länder. Jag blir glad av tanken att vårt arbete kan inspirera andra länder och leda till att skolor tar ett större ansvar för att förhindra mobbning – och att barn och elever världen över ska må bättre och känna sig trygga i skolan.

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsofrämjande och förebyggande  åtgärdsprogram  studiedagar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se