Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2015-10-05 07:09

5 steg för en skola utan kränkningar

Förra veckan var jag på Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. En stor del av besökarna jobbar i skolan och därför fanns både BEO och Skolinspektionen på plats. Under mässans branschdagar hann jag prata med många lärare. Det märks att det finns ett uppdämt behov av att prata om mobbning och kränkningar i skolan. Många är osäkra på var deras ansvar som lärare börjar och slutar. Här fick jag möjlighet att påminna om att det är huvudmannen som har huvudansvaret.

Under mässan höll jag även i ett seminarium om trygghet i skolan. Trots att det råder nolltolerans mot alla former av kränkningar känner sig många barn och elever inte trygga. Det ser vi till exempel allt för tydligt i resultaten från Skolinspektionens skolenkät. En av tio elever i årskurs nio känner sig inte trygg i skolan, och en av sju känner sig rädd för andra elever. När man ser sådana siffror är det lätt att bli uppgiven – men en skola där alla elever är trygga är ingen utopi. Under diskussionerna på seminariet kom det fram många kloka synpunkter. Här är min sammanfattning, nedkokat till 5 steg för en skola utan kränkningar.

  1. Huvudmännen har huvudansvaret. Huvudmannen måste ta det yttersta ansvaret för att ingen elev blir kränkt i skolan. Som jag skrev i början av inlägget är det inte självklart att alla känner till det.
  2. Det förebyggande arbetet måste prioriteras. Skolan måste jobba förebyggande på både kort och lång sikt. I det arbetet ska både elever, elevhälsan och skolpersonal vara med.
  3. Låt lärarna vara ledare i klassrummet. Det är huvudmännen som ska se till att lärarna har tid och kompetens för detta. Det handlar bland annat om huvudmannens ansvar att se till att elever som har behov av särskilt stöd också får det.
  4. Bygg bort riskområden med hjälp av eleverna. Se över hur den fysiska miljön kan öka tryggheten. Fråga eleverna var i skolan de inte trivs och ”bygg bort” otrygga omklädningsrum och korridorer.
  5. Se till att eleverna vet vilka de kan vända sig till om något skulle inträffa. Här har elevhälsan en viktig roll. I vissa fall är det svårt att vända sig direkt till läraren. Då kan personalen på elevhälsan kännas som ett tryggare alternativ.

Med på seminariet fanns mycket kunniga och insatta personer från Barnombudsmannen, Sveriges Elevråd och Sveriges Elevkårer, samt författaren och psykologen Bo Hejlskov Elvén. Det rådde stor samstämmighet bland deltagarna om hur vi faktiskt kommer framåt i arbetet mot en tryggare skola. Det är mycket glädjande att det finns ett så stort engagemang och så mycket kunskap om barns rätt i skolan.

annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  utbildning  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se