Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2015-11-02 10:01

Ickehandlingar kan också vara en kränkning

”Det finns inga onda barn, bara onda mönster” lyder budskapet i tv-serien Morgans mission där vi får följa skådespelaren Morgan Allings kamp mot mobbning och kränkningar. Dessa onda mönster är ibland lätta att se, och förhoppningsvis också lätta att göra något åt. Men mönsterna kan lika gärna handla om det som inte sker, vilket är fallet vid utfrysning. Problemet här ligger i att det är just icke-handlingar det rör sig om. Det här är en utmaning för skolpersonal i arbetet mot kränkande behandling.

Hovrätten för Västra Sverige har i en dom från 2011 slagit fast att utfrysning är kränkande behandling enligt skollagens mening. Den aktuella eleven var alltid ensam, hon fick ofta utstå viskningar och fniss och när hon skulle sätta sig ner i matsalen för att äta reste sig de andra eleverna vid bordet och gick. Eleven sa att hon hellre stängde in sig på toaletten på rasten istället för att vara ute på skolgården och riskera att inte ha någon att vara med.  

Den här typen av anmälningar är tyvärr vanligt förekommande hos Barn- och elevombudet. Att utsättas för ”bitchblickar” eller att det aldrig är någon som ”gillar” just dina inlägg på Facebook eller Instagram kan vara minst lika utsättande som ett fysiskt slag eller ett glåpord. Att upptäcka den här typen av mönster och kränkningar kräver dock mer arbete och tid.

Hovrätten konstaterade i sin dom att det inte är rimligt att skolpersonal, genom att undvika att tolka signaler, kan förhålla sig ovetande om vad som pågår mellan elever på skolan. I skolpersonalens uppgift ligger därför ett stort ansvar att inte enbart se och reagera på en knuff i korridoren eller ett elakt ord som uttalas. Personalen måste också tolka signaler och vara uppmärksam på det beteendemönster som råder mellan eleverna.

Ett exempel på detta som vi fick in till Barn- och elevombudet var en rastvakt som tittade på när en grupp elever lekte på rasten. Vid första anblicken såg det inte ut att vara något anmärkningsvärt med leken, men efter en stund började obalansen i leken synas. Det visade sig att det alltid var samma person som förlorade. Varje gång. Denna elev blev också ”fintad” mer än de andra eleverna och fick ibland en extra knuff eller två. Rastvakten sa att hon visserligen inte hörde vad eleverna sa till varandra, men att ”det kändes som att de andra retade A”.  

Genom att agera som rastvakten och på ett tidigt stadium uppmärksamma denna typ av beteenden och ”onda”mönster kan man stoppa kränkningarna i tid. Det får aldrig framstå som ett bättre alternativ för någon enda elev att sitta instängd på toaletten på rasten än att vara ute, av rädsla för att inte bli sedd.

Texten har också publicerats i Nerikes Allehanda.

kränkningar mobbning skollagen utfrysning
annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  hjärnan i skolan  hälsofrämjande arbete  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se