Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2015-12-29 00:00

Kränkningar mot barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar måste tas på allvar

För några veckor sedan föreläste Georgios Karpathakis, social entreprenör och grundare av Underbara ADHD, för oss på Barn- och elevombudet. Georgios, som bland annat berättade sin historia i Sommar i P1 i somras, är en oerhört imponerande person, med ett ovanligt tungt bagage. Han fick sin ADHD-diagnos först som 25-åring och har alltså gått igenom hela sin skoltid utan att ha fått den hjälp han faktiskt haft rätt till.

Till Barn- och elevombudet får vi ofta in anmälningar med historier som på ett eller annat sätt liknar Georgios. Det handlar om elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), till exempel ADHD, autism eller Aspergers syndrom, som antingen själva har blivit mobbade, eller utsatt andra elever för kränkande behandling. Det vi kan se i anmälningarna överensstämmer med den forskning som finns på området. I en avhandling från Karolinska institutet från 2009 framgår det att barn med ADHD blir mobbade 10 gånger så ofta som andra barn och mobbar andra i tre gånger högre utsträckning.

För många barn med NPF är det först när de börjar skolan som symptomen börjar bli ett problem. De krav och förväntningar som finns i skolan (kunna samspela med andra, sitta still, stå i kö, för att bara ta några exempel) blir en stor utmaning för ett barn med exempelvis ADHD.

Ibland möter vi en oförståelse bland huvudmän och skolpersonal när en elev med NPF har blivit utsatt för kränkningar. Vissa elever är stämplade som utåtagerande ”problembarn” och då kan omgivningen ha svårt att förstå att eleven faktiskt har blivit kränkt. När det handlar om kränkningar från personal anser skolan ibland att det har varit nödvändigt att ”ta i med hårdhandskarna” eftersom det är en stökig och ”strulig” elev. I själva verket handlar det dock ofta om att eleven inte har fått det stöd hon eller han har rätt till, agerat ”stökigt” och sedan blivit straffad för det. Det gör kränkningen extra allvarlig.

Elevhälsan har en viktig roll

I arbetet med att minska kränkningar bland barn med NPF har elevhälsan en viktig roll. Här finns ofta god kunskap om funktionsnedsättningar och den kompetensen kan användas i skolornas förbyggande arbete mot mobbning.

Utifrån elevhälsans uppdrag med att arbeta hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande har Socialstyrelsen tillsammans med Skolverket kommit ut med en vägledning, som är väl värd att läsa om man arbetar inom elevhälsan.

Några av de punkter som vägledningen tar upp vad gäller elever med NPF är:

  • att elevhälsan inom sitt hälsofrämjande arbete kan delta och bidra med kunskap om NPF i skolornas värdegrundsarbete och i arbetet mot kränkande behandling,
  • att elevhälsan i sitt förebyggande arbete särskilt kan uppmärksamma grupper av eller enskilda elever som till följd av en NPF är särskilt sårbar för olika typer av belastningar,
  • att elevhälsan även inom sitt förebyggande arbete kan försöka att i ett tidigt stadie identifiera problem eller symtom hos elever med NPF som kan innebära att de är i behov av särskilt stöd eller andra insatser samt
  • att elevhälsan inom sitt arbete kan bidra med åtgärder och anpassningar för de elever som är i behov av särskilt stöd.

Elevhälsan har också möjlighet att upptäcka elever som är särskilt sårbara.  Jag är också övertygad om att vi kan minska kränkningarna i den här elevgruppen om eleverna faktiskt får det stöd de har rätt till. I de anmälningar vi får in är det ofta tydligt att så inte är fallet.

Hade Georgios Karpathakis fått tillräckligt med stöd när han gick i skolan hade troligen mycket skada kunnat undvikas. Samma sak gäller för många av de barn vars fall hamnar hos oss. Det är därför av största vikt att huvudmännen tar de här frågorna på allvar.

LÄS MER

Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD

Socialstyrelsen och Skolverket - Vägledning för elevhälsan 

Statens folkhälsoinstitut – Hälsan hos barn och unga med funktionsnedsättning

 

 

ADHD mobbning
annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se