Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2016-04-27 13:59

Anmälningarna till BEO är inga bagateller

En uppfattning jag då och då stöter på är att det är alldeles för lätt att göra anmälningar till Barn- och elevombudet. Elever som på något sätt är missnöjda med sin skolsituation kan enkelt fylla i ett formulär på webben, istället för att kanske ta tag i problemen på andra sätt. Ibland talas det om en ”kränkhetskultur” där elever idag anses vara för lättkränkta och att de är oförmögna att emot någon form av kritik.

Den uppfattningen delades senast av Ann-Charlotte Marteus i Expressen. Marteus har sin utgångspunkt i en undersökning från Lärarnas riksförbund där var fjärde lärare uppger att de har blivit utsatta för hot eller våld på arbetsplatsen. I samma undersökning svarar 40 procent att de varit med om att föräldrar och elever har hotat med att anmäla dem. Enligt Marteus beror detta på elevernas stora maktövertag över lärarna och att många elever helt enkelt är för lättkränkta.

Självklart är det mycket oroande att lärare utsätts för hot och våld på sin arbetsplats. En trygg arbets- och skolmiljö borde vara en självklarhet för både elever och lärare. Men Marteus slutsatser om orsaken saknar grund. Att ta bort möjligheten att anmäla till Skolinspektionen och BEO är inte lösningen på varken lärarnas eller elevernas arbetsmiljö.

Anmälningarna till BEO är inga bagateller. De ärenden som gäller så kallade personalkränkningar, som vi väljer att gå vidare med handlar om vuxna i skolan som förlorat kontrollen över en situation och låtit det gå ut över en elev. Det är helt förbjudet för vuxna att kränka barn i skolan, men ändå ser vi allt för många sådana fall varje år.

Det är inte för lätt att anmäla till BEO. Förra året kom det in totalt 1544 anmälningar om kränkande behandling till Skolinspektionen och BEO. I ungefär hälften av fallen konstaterades att skolan hade brustit på något sätt. Det finns ingenting som tyder på att det är för lätt att anmäla eller att vi får in ”för många” anmälningar. Tvärtom tror jag att det är för svårt för många att anmäla till oss. Jag har många gånger konstaterat att antalet anmälningar bara är toppen av ett isberg. Av de anmälningar som kommer in görs ytterst få av eleverna själva, utan det är istället föräldrarna som tar hand om den processen, som ofta är krävande på flera sätt.

Det är huvudmännens och rektorernas ansvar att se till att eleverna får en trygg skolmiljö fri från kränkningar samtidigt som lärarna får goda arbetsförhållanden och förutsättningar att göra sitt jobb. Det finns ingen motsättning i den frågan.

Läs mer:

Anmälningar om kränkande behandling fortsätter att öka

kränkningar skola
Postat 2016-04-15 10:27

Kränkande behandling på idrottsgymnasier

I förra veckan presenterade Skolinspektionen en granskning om kränkande behandling på idrottsgymnasier. Granskningen visade att traditioner och värderingar ibland oreflekterat har följt med in i skolan. En dryg tredjedel av de granskade skolorna lever inte upp till skollagens krav om kränkande behandling.

Det förekommer handlingar, framförallt knutna till idrottsutövandet, som skulle kunna utgöra en risk för kränkande behandling eller leda till att kränkningar uppstår. Det förekommer att det förlorande laget eller de yngre eleverna får utföra extra arbetsuppgifter som att plocka upp puckar eller knyta vinnarnas skridskor. Det förekommer också att förlorare får göra armhävningar och att vinnare i stället får någon form av belöning. 

Elever som bor på skolan kan bli dubbelt utsatta

På idrottsgymnasier går elever från hela landet och många av dem bor på anslutande elevhem. Eleverna bor hemifrån för första gången och är omgivna av sina studiekamrater i princip dygnet runt. En majoritet av eleverna uppger i en enkät att de känner sig trygga på elevhemmen, vilket såklart är glädjande. Men det är viktigt att ha i beaktande att den elev som blir utsatt för kränkningar i den här miljön inte har någon frizon eller familj att komma hem till på kvällarna. Gruppkänslan är ofta väldigt stark i den här typen av attraktiva miljöer och det kan vara svårare att säga ifrån när något är fel. Det är därför det är extra viktigt att ansvariga på skolan är uppmärksamma på vad som händer även utanför schemalagd skoltid.

Hos BEO stöter vi regelbundet på huvudmännen som inte förstår att kränkande behandling på fritiden oftast hänger ihop med vad som händer på skolan. Ansvaret för huvudmännen tar inte slut när skolan slutar för dagen. Möjligen är medvetenheten hos skolansvariga på vissa sätt större när det handlar om skolor med anslutande elevhem.  I granskningen finns flera exempel på skolor som arbetat aktivt med att skapa en trygg miljö på boendena.

Viktigt att specialidrottslärarna deltar i arbetet mot kränkande behandling

Granskningen visar att det ibland finns en otydlighet mellan rollen som specialidrottslärare och tränare, eftersom läraren ofta är elevernas tränare på fritiden. Ibland deltar inte specialidrottslärarna i skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling eller arbetar efter skolans styrdokument. Det är mycket viktigt att rektorerna ser till att alla i skolan arbetar utifrån skolans värdegrund. Skollagen gäller alla delar av skolan, utan undantag.

Inom delar av idrottsvärlden finns traditioner och värderingar som riskerar att unga människor blir kränkta. Enligt en undersökning som Friends gjorde 2014 är problemet särskilt allvarligt bland pojkar som lagidrottar, där över 40 procent har blivit utsatta för kränkningar.  Jag vill dock understryka att idrotten i de allra flesta fall är något väldigt positivt som också får positiva konsekvenser för samhället. En elitidrottsmiljö utan kränkningar är ingen utopi – det borde vara en självklarhet.

Läs mer:

Skolinspektionens granskning av kränkande behandling på idrottsgymnasier

Mobbning inom idrotten. Sifo-undersökning på uppdrag av Friends

 

 

 

 

 

 

fysisk aktivitet kränkningar
annonser

Föreläsare

Ämnen

aktiva klassrum  Psykisk ohälsa  sömn  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se