Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2016-10-12 13:08

Mycket vanligt med brister i elevhälsan när Skolinspektionen granskar skolorna

Jag har många gånger, här på bloggen och i andra sammanhang, lyft vikten av en välfungerande elevhälsa. För elever som mår dåligt kan elevhälsan fylla en mycket viktig funktion och stoppa en nedåtgående spiral. Vi vet att den psykiska ohälsan hos unga ökar och att då satsa på elevhälsan borde vara en självklarhet för alla skolor och huvudmän. Tyvärr ser inte alltid verkligheten ut så.

Skolinspektionen, som Barn- och elevombudet tillhör, ska granska alla skolhuvudmän under perioden 2015-2017. När nu halva tillsynsperioden har gått går det att konstatera att elevhälsan är ett av de områden där myndigheten oftast ser brister. Mer än var tredje grundskola och nära varannan gymnasieskola får påpekanden om brister som rör elevhälsan efter tillsyn.

Vanliga problem är till exempel att psykologtid endast köps in vid behov, vilket innebär att psykologen inte deltar aktivt i det förebyggande arbetet. Det förekommer också att alla elevhälsans kompetenser, exempelvis skolläkare eller specialpedagoger, inte finns tillgängliga i den dagliga verksamheten. Det får bland annat konsekvenser för arbetet med särskilt stöd och extra anpassningar – områden som Skolinspektionen ofta också kritiserar.

Men Skolinspektionen har också sett många exempel där elevhälsan fungerar väl och där eleverna får ett bra stöd. Dessa skolor har ofta en elevhälsa som är synlig, prioriterad och som är med i ett samlat kvalitetsarbete.

Skolinspektionens generaldirektör Helén Ängmo har skrivit en krönika om de oroväckande resultaten kring elevhälsan. Texten i sin helhet finns här->

Läs mer

Arbetet med elevhälsa måste få högsta prioritet hos huvudmännen

Varför söker många som mår dåligt inte upp elevhälsan?

annonser

Föreläsare

Ämnen

MLA  utveckling  hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se