Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-03-29 08:20

Ingen elev ska känna sig otrygg i skolan

Skolinspektionen har frågat 80 000 elever i årskurs nio om hur de upplever tryggheten, studieron och ordningsreglerna på sin skola. Resultaten är en temperaturmätare av hur elever upplever sin skolsituation idag.

De flesta elever, 85 %, uppger att de känner sig trygga i skolan. Det är självklart bra att de flesta är trygga i skolan, men det räcker inte. Varenda elev har rätt att vara det. Elever ska aldrig behöva känna sig oroliga för att gå till skola eller för att befinna sig i skolan. Cirka 12 procent av eleverna uppger att de inte känner sig trygga i skolan. 16 procent svarar att de är rädda för andra elever och lika många säger att det finns personal de är rädda för. Elever måste befinna sig i skolan på grund av skolplikten. Det är skolans ansvar att se till så att alla elever är trygga.

Barn- och elevombudet får många anmälningar om elever som varit utsatta för psykiska och fysiska kränkningar under en lång tid. Skolorna måste lägga ner tid och resurser på att dessa elever som är eller varit otrygga ska kunna må bra i skolan och få tillbaka förtroendet för personalen och sina kamrater.

Att vara otrygg i skolan påverkar ofta hela skolupplevelsen. Det vet vi utifrån Skolenkäten och anmälningar som vi tar emot. Elever som tidigare upplevt skolan som trygg och rolig berättar att när kränkningar börjar så förändras hela upplevelsen av hur det är att gå i skolan. Elever som är otrygga upplever i lägre grad att de har studiero eller att ordningsreglerna följs. Vi ser också att dessa elever har en mer negativ syn på skolarbetet. De upplever att skolarbetet är svårare och inte lika roligt och intressant. Drygt 70 procent bland de trygga eleverna tycker att skolarbetet är intressant jämfört med 46 procent bland de som känner sig otrygga.

En förutsättning för att skapa trygghet och studiero är att elever, lärare och annan personal känner ett gemensamt ansvar för arbetsmiljön på skolan och har respekt för varandra. Elever måste få möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar. Vi som vuxna har ett ansvar för att skapa en trygg miljö för alla elever, så att varje elev kan utvecklas, följa sina drömmar och göra det som de mår bra av i framtiden.

Hur ser resultaten från Skolenkäten ut på den skola där du arbetar? Det är möjligt att ta del av resultaten på skol- och huvudmannanivå: https://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Nyheter1/fler-an-var-tionde-elev-i-arskurs-nio-kanner-sig-inte-trygg-i-skolan/

Jag vill veta mer om er som läser bloggen

Är det något särskilt som du önskar att jag skriver om i nästa blogginlägg? Kom gärna med förslag! Mejla till beo@skolinspektionen.se och skriv ”Blogginlägg” i rubriken eller kommentera i kommentarsfältet.

Tack!

annonser

Föreläsare

Ämnen

verksamhetschef HSL  hälsa  utveckling  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se