Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-06-19 12:43

Kränkningar i samband med verksamheten – var går gränsen?

Jag får ofta frågan om vad som menas med att kränkningar som har ett samband med verksamheten ska utredas och åtgärdas. Vad innebär det? Jag ska försöka beskriva och förtydliga vad det innebär i praktiken, att en kränkning har samband med verksamheten, utifrån de förarbeten och den praxis som finns.

Om kränkningar äger rum i eller i samband med verksamheten är huvudmannen skyldig att skyndsamt utreda det inträffade och vidta åtgärder för att få kränkningarna att upphöra. Det kan handla om att en elev blivit kränkt på väg till eller från skolan, exempelvis vid färd i en skolbuss eller kränkningar i samband med en skolutflykt eller en skolfest.

Jag får ofta frågor om kränkningar i sociala medier. Verbala och fysiska kränkningar i verksamheten går ofta hand i hand med kränkningar på nätet. Sociala medier gör att gränserna mellan skolan och fritiden suddas ut. Om kränkningar som begås på barnens och elevernas fritid även fortsätter i verksamheten ska dessa utredas på samma sätt som de trakasserier och kränkningar som förekommer i verksamheten. Om kränkningar på nätet kan anses ha samband med verksamheten eller inte måste bedömas i den aktuella situationen.

I ett av de ärenden som vi fått in hade en elev utsatts för kränkningar som delvis hade förekommit på internet. Skolan kände till kränkningarna, men ansåg att de inte hade ansvar för händelser utanför skolans område. Vi ansåg dock att skolan är skyldig att utreda påstådda kränkningar som sker på elevens fritid, om händelserna har kopplingar till verksamheten i skolan. För oss var det uppenbart att en sådan koppling fanns. I det här fallet bedömde vi att skolan brustit i sin utredningsskyldighet.

Vi ser ofta att skolor brister i att ta ansvar för det som sker på nätet. I våra utredningar möter vi ibland skolansvariga som har inställningen att kränkningar av elever på nätet inte är skolans ansvar, utan något som är upp till vårdnadshavare att hantera. Vårdnadshavare har alltid ett ansvar för sina barns välmående och för vad barnen gör. Men skolan har ansvar för att varje elev har en trygg lärmiljö och alla vuxna på skolan ska aktivt motverka alla former av kränkande behandling. Enligt läroplanen ska skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar skapa de bästa möjliga förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande.

Skolans skyldighet att agera inträder när någon i personalen får veta att en elev anser sig utsatt för kränkande behandling. Eftersom personal inte har möjlighet att ha lika stor närvaro digitalt som fysiskt, måste skolorna hitta nya sätt att få kännedom om vad som sker på nätet så att kränkningar kan upptäckas även där. Skolor behöver arbeta förebyggande och se till att det finns tillräckliga kunskaper om elevers nätvanor. För att få elever att berätta om kränkningar på nätet behöver personalen arbeta med att skapa tillitsfulla relationer med eleverna. Det är också viktigt att prata om normer och värden i verksamheten för att utmana de normer som finns och som kan leda till att kränkningar på nätet uppstår.

Är du intresserad av att veta mer om hur skolor kan arbeta mot kränkningar på nätet? Den 4 juli kl. 12.40-13.20 kommer jag att ha ett seminarium om nätkränkningar i Almedalen och du är varmt välkommen att komma och lyssna. Det kommer även att finnas representanter från Sveriges elevkårer och grundskolor på Gotland på plats. Vi ses på Barnrättstorget, St Hansgatan 21!

Här kan du läsa mer om BEO:s och Skolinspektionens seminarier under Almedalsveckan: https://skolinspektionen.se/almedalen2017

annonser

Föreläsare

Ämnen

skola  tillgängliga lärmiljöer  konsultation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se