Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-08-14 14:10

Viktigt att vinna elevernas förtroende

För många barn och unga är sommarlovet en tid som förknippas med glädje, skratt och lek. Nu när skolorna drar igång är en del elever nyfikna och lite nervösa inför att börja på en ny skola, andra längtar efter att få träffa sina klasskamrater igen. Men allt för många elever har en stor klump i magen inför skolstarten.

Jag har flera gånger skrivit om den viktiga anmälningsplikten, det vill säga att all personal i skolan ska anmäla kränkningar till rektor och huvudman. Ibland när jag är ute på skolor säger personalen att det är svårt att få reda på när en elev blivit utsatt för kränkningar, särskilt på nätet. Ofta vill inte eleven själv berätta om att han eller hon är utsatt, utan det är någon annan elev som kommer och berättar det för personalen.

För att en elev som blir utsatt ska känna förtroende för att våga berätta om sin situation behövs tillit mellan personal och elev. I Skolinspektionens granskning om nätkränkningar fanns det ett fåtal skolor som hade ett främjande arbete som på ett tydligt sätt bidrog till att skapa en trygg miljö för eleverna. Det som utmärkte dessa skolor var att det fanns många lärare i elevernas närvaro, vilket gav goda möjligheter för personalen och eleverna att diskutera elevernas vardag, i skolan och på nätet. Det genomfördes insatser för att eleverna skulle lära känna varandra och äldre elever fungerade som goda förebilder för yngre. Både personal och elever berättade att de upplevde relationerna som tillitsfulla på skolan och att det bidrog till att eleverna vågade och ville berätta för personalen om upplevda kränkningar.

Forskning visar att relationsfrämjande insatser mellan elever och en aktiv elevmedverkan är verksamma mot kränkningar på nätet. Relationsfrämjande insatser syftar till att skapa närhet och tillitsfulla relationer mellan elever. Det kan handla om att låta elever öva sin sociala kompetens, göra saker tillsammans och fundera över värderingar och mellanmänskligt samspel. För att skapa relationer krävs ett systematiskt och genomtänkt främjande värdegrundsarbete.

I Skolverkets lärportal finns en modul som heter ”Främja likabehandling”. Modulen består av åtta delar. Om man väljer att genomföra alla delar tar det ca 30 timmar. Det går också att välja att genomföra enstaka delar, exempelvis om tillitsfulla relationer. Materialet är öppet för alla och fungerar bäst i webbläsaren Google Crome. Kanske kan det vara något för dig och ditt arbetslag att arbeta med i höst? Läs mer här: https://www.skolverket.se/kompetens-och-fortbildning/larare/delaktighet-inflytandet-likabehandling

annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se