Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2017-12-18 14:39

Kränkningar i årets julkalender

I årets julkalender träffar vi Asrin, Lima och Max som kämpar för att rädda världen och julafton. I det första avsnittet får vi se Max bli omringad av pojkar som tvingar honom att stoppa in snö innanför byxorna. Vi ser när Lima stolt visar upp en uppfinning för klassen och möts av att alla elever skrattar åt henne samtidigt som läraren ger henne nedsättande kommentarer. Asrin blir förlöjligad och kallad ”tönt”.

Julkalendern visar på att kränkningar kan ta sig olika uttryck. Kränkningar kan vara fysiska och psykiska, synliga och subtila. Det kan ske i form av nedsättande ord, ryktesspridning, förlöjliganden, slag och sparkar. Det kan vara utfrysning, hot eller elaka kommentarer i sociala medier. Kränkande behandling kan utföras av en eller flera personer och riktas mot en eller flera personer. Det kan ske vid enstaka tillfällen eller vara systematiska och återkommande. Det är barnets eller elevens upplevelse som avgör om det är kränkande eller inte.

Det är viktigt att alla elever känner till vad de ska göra om de eller någon annan blir utsatt. Ingen elev ska behöva utsättas för kränkningar. Alla elever har rätt att må bra och ha en trygg skolgång.

Vi har tagit fram material för att informera elever om vart de ska vända sig om de blir utsatta. Vi har också tagit fram broschyrer för skolpersonal.

På vår webbplats finns affischer som du kan ladda ner och skriva ut: https://elev.skolinspektionen.se/sv/affischer-och-film/

Du kan även beställa tryckt material kostnadsfritt från oss (med reservation för att det kan ta slut). Du kan beställa:

  • Affischer i A3-format om elevs rättigheter och vart man kan vända sig om man blir utsatt.
  • Broschyrer som förklarar regelverket om kränkningar riktat till skolpersonal.
  • Kort i plånboksformat med information om elevs rättigheter och vart man kan vända sig om man blir utsatt.

Vi tar emot beställningar till beo@skolinspektionen.se och behöver följande uppgifter från dig:

  • Vilket material du önskar och antal
  • Kontaktperson, adress och mejladress

Nu närmar sig jullovet och jag vill passa på att önska er alla en lugn och skön ledighet!

Barns rättigheter kränkningar mobbning skola
Postat 2017-12-04 10:18

Förbud mot barnaga – inte självklart i alla länder

Förra veckan tog BEO emot besök från utländska barnrättsexperter från fem olika länder – Indonesien, Kazakstan, Mexico, Storbritannien och Tanzania. Besöket var en del av Sveriges arbete inom Agenda 2030, där ett av målen är att eliminera våld mot barn. Några av länderna som var här har en lag mot aga i skolan, några har det inte. Gemensamt för länderna var att de vill stärka internationella ansträngningar att införa förbud mot aga i skolan och hemmet och att de vill veta mer om hur Sverige arbetar med frågorna. Vi tycker att detta är ett oerhört viktigt ämne och berättade hur lagstiftningen i Sverige ser ut och hur den har utvecklats historiskt. Vi delade också med oss av hur den svenska skolans värdegrund ser ut, hur man anmäler kränkningar och vilka påföljder det kan få. Besöket var ett initiativ från Svenska institutet i samarbete med Rädda barnen, The Global Initiative to End All Coporal Punishment och relevanta svenska ambassader.

I Sverige blev det förbjudet att fysiskt bestraffa barn i skolan år 1958 och ungefär 20 år senare blev det förbjudet även i hemmet. Förbudet trädde ikraft som en följd av stora debatter i samhället och på politisk nivå. Lagstiftningen visade sig ha stor effekt både på antalet bestraffningar och attityden mot barnaga. Under 60-talet blev fler än 90 procent av alla förskolebarn utsatta för bestraffningar av olika slag, men idag har siffran sjunkit drastiskt. Nu är den endast några få procent visar Allmänna Barnhusets skrift ”Våld mot barn 2006-2007 – en nationell kartläggning”.

När Astrid Lindgren år 1978 tog emot the tyska litteraturpriset “German Book Trade Peace Prize” för sin enastående litteratur höll hon ett minnesvärt tacktal där hon sade "Above all, I believe that there should never be any violence." Det var ett ganska kontroversiellt uttalande då, men en självklarhet för många idag. Attityden mot barnaga har förändrats drastiskt de senaste 50 åren. På 60-talet var över hälften av Sveriges befolkning positiva till aga av förskolebarn och under början av 00-talet hade siffran minskat med över 80 procent.

Jag tycker att Sverige har en stark och tydlig lagstiftning mot kränkningar och våld. Nästa steg i att stärka barns rättigheter i Sverige är enligt min mening att barnkonventionen blir svensk lag. Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020. Det skulle i praktiken innebära att många vuxna måste förhålla sig till barnkonventionen på ett annat sätt än idag. Det ställer större krav på beslutsfattare som avgör ärenden som rör barn och innebär att de måste beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen.

Läs gärna om the Global Initiative to End all Corporal punishment här: www.endcorporalpunishment.org

På Barnombudsmannens webbsida finns information om barnkonventionen och hur den kan genomföras inom myndigheter, kommuner och landsting/regioner: https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/

annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsofrämjande och förebyggande  föreläsningar  särskilt stöd  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se