Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2018-02-12 11:12

Sällsynt med onödiga anmälningar till BEO

Förra veckan skrev Åsa Fahlén från Lärarnas riksförbund en debattartikel i Svenska dagbladet om att föräldrar använder Skolinspektionen och Barn- och elevombudet för att pressa rektorer att flytta personal, eller för att få personal att självmant ta beslutet att säga upp sig.

Jag har stor förståelse för lärares ofta utsatta arbetssituation. Att behöva ta emot hot och att bli utsatt för drev är naturligtvis inte acceptabelt. Både elever och lärare har rätt till en trygg arbets- och skolmiljö.

Jag delar dock inte bilden av att föräldrar gör anmälningar i onödan till BEO. Jag får ofta bemöta missuppfattningen att elever är ”lättkränkta” och att de anmälningar som kommer in till oss är bagateller. Detta stämmer inte. De anmälningar som kommer in till oss har i mycket hög grad substans och innehåller ofta mycket allvarliga uppgifter om elever som blivit kränkta, både av andra elever och av skolpersonal. Ca 70 procent av alla anmälningar som kom in förra året ledde till kritik från oss. 

Som Åsa Fahlén skriver är det i grunden något positivt med en tät dialog mellan föräldrar och lärare. Vi uppmanar alltid både elever och föräldrar att först prata med en lärare, eller annan personal på skolan, som ett första steg. Möjligheten att stoppa kränkningarna är såklart mycket större när skolan känner till vad som har hänt.

Skolinspektionen skickar tillbaka många ärenden till huvudmannen, eftersom många frågor bäst blir lösta på lokal nivå. Detta gäller dock inte BEO. Våra utredningar syftar till att fastställa om huvudmannen har följt lagens krav när det gäller skolans skyldighet att förebygga och motverka kränkande behandling. De uppgifter vi begär in från huvudmannen efter en anmälan utgår från dessa krav. Ytterst är det alltid huvudmannen – inte lärare eller rektorer – som ansvarar för att kraven efterlevs.

Det är viktigt att komma ihåg att det är huvudmännens och rektorernas ansvar att se till att lärarna får goda arbetsförhållanden och förutsättningar att göra sitt jobb, samtidigt som eleverna garanteras en trygg skolgång. Det finns ingen motsättning i den frågan.

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

studiedagar  hälsofrämjande och förebyggande  konsultation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se