Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2018-03-06 09:34

Anmälningar om kränkande behandling fortsatte att öka under 2017

Förra året tog Skolinspektionen och BEO tillsammans emot 1 976 anmälningar om kränkande behandling i skolan, varav 52 procent utreddes av BEO. Antalet anmälningar om kränkande behandling ökade totalt med sex procent jämfört med föregående år.  Anmälningarna har ökat varje år sedan BEO inrättades 2006, men man kan se en liten avmattning i ökningen under 2017.  

Till stor del handlade anmälningarna om kränkningar mellan elever, men i 37 procent av de anmälningar som BEO tog emot under 2017 handlade anmälan om att en elev blivit kränkt av skolans personal. Det är en hög siffra som är viktig att vi fortsätter att prata om.

Under 2017 har BEO fattat 98 beslut om att framställa krav på skadestånd (58 stycken år 2016). 22 av de besluten gällde kränkningar mellan elever och 76 kränkningar av skolans personal. Att siffran har ökat jämfört med föregående år beror delvis på att vi har fattat ett större antal beslut under 2017.

Vid årsskiftet 2017/2018 hade 69 huvudmän betalat det framställda kravet på skadestånd helt och i 10 fall hade huvudmannen betalat ett lägre belopp överenskommet efter förlikning. I 10 fall hade huvudmannen ännu inte svarat på kravet och i 9 ärenden hade huvudmannen inte velat betala det framställda kravet alls.

Reglerna kring huvudmännens skyldighet att genomföra åtgärder för att förebygga och förhindra att elever blir utsatta för kränkningar är tydligt. Det är viktigt att alla på skolan är medvetna om hur man arbetar förebyggande och vad man ska göra om man upptäcker att en elev blir utsatt. 

Statistik över anmälningar till Skolinspektionen 2017

annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se