Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2018-08-28 10:01

Många utsatta elever berättar inte för vuxna i skolan

Just nu återvänder Sveriges alla elever till skolan. För de allra flesta väntar ett spännande och lärorikt läsår där man känner sig trygg med sina lärare och klasskompisar. Men vi vet att alla inte ser fram emot att komma tillbaka från sommarlovet. För en del elever innebär skolstarten också att komma tillbaka till vardag med kränkningar och trakasserier.

De flesta barn och unga som blir utsatta för kränkningar berättar inte om det för någon vuxen. I den senaste rapporten från Friends framgår det att två av tre utsatta elever i årskurs 3-9 inte har berättat för någon vuxen i skolan. Av samma rapport framgår också att var femte utsatt elev inte har berättat om kränkningarna för någon alls, varken en kompis eller en vuxen i skolan eller hemma.

Det kan vara väldigt svårt för en elev att berätta om sina upplevelser av mobbning och kränkningar. För att våga berätta krävs att man litar på den vuxna. Jag har många gånger lyft vikten av att skapa tillitsfulla relationer mellan skolpersonal och elever. Det är extra viktigt för de elever som inte känner att de vågar berätta för någon förälder eller annan vuxen utanför skolan. En förutsättning för att kunna stoppa mobbningen är såklart att skolan känner till den.

Alla vuxna har ett ansvar för att vara tillgängliga och lyssna om barnen vill berätta. Vi måste också bli bättre på att fånga upp signaler på att något kan vara fel. Elever som blir utsatt för kränkande behandling mår ofta väldigt dåligt och kan ha svårt att lita på att någon kommer att tro på vad de har att berätta. Det är därför extra viktigt att alla vi vuxna tar oss tid att lyssna när någon väl tar mod till sig att berätta.

Personalen i skolan kan inte vara närvarande överallt och hela tiden. Men det är viktigt att inte glömma bort att kränkningar mellan elever oftast sker utanför klassrummen. I anmälningarna till BEO ser vi att kränkningarna ofta sker mellan lektionerna eller efter lektionernas slut, dvs. när eleverna har friare tid och insynen från vuxenvärlden är mindre. Att på olika sätt arbeta med den lektionsfria tiden i skolan kan ha stor betydelse för elevernas trygghet i skolan. Det kan handla om att öka närvaron av vuxna, eller att, tillsammans med eleverna, se över var de otrygga platserna finns.

 

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  aktiva klassrum  digital stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se