Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2018-12-10 16:33

BEO på Mänskliga rättighetsdagarna - vad säger lagen om fasthållningar av utåtagerande elever?

I mitten av november medverkade jag på Mänskliga rättighetsdagarna i Stockholm. Temat för konferensen var ”ett liv fritt från våld” och BEO anordnade ett seminarium med rubriken Fasthållningar av utåtagerande elever – vad säger lagen och vad finns det för alternativ?

De senaste åren har flera fall uppmärksammats där skolpersonal har hållit fast utåtagerande elever. Att som barn bli fasthållen av en vuxen kan vara mycket traumatiskt, i vissa fall är det rentav farligt. Enligt skollagen och praxis har personalen en skyldighet att ingripa när en elev på ett allvarligt sätt stör ordningen eller utgör en risk för sig själv eller andra. Samtidigt får vuxna i skolan aldrig kränka en elev. När vi på BEO utreder anmälningar där skolpersonal har hållit fast ett barn eller en elev ställs dessa två intressen mot varandra. Det handlar ofta om svåra avvägningar i mycket laddade situationer. Jag tycker därför att det är angeläget att den här frågan lyfts.

Seminariet inleddes med en kortare föreläsning, där jag gick igenom vilka ramar lagstiftningen sätter för den här typen av ingripanden. Jag hade därefter bjudit in Annica Kosner som är psykolog och specialist på lågaffektivt bemötande, Annica Nilsson på Riksförbundet Attention och Linnéa Holmberg speciallärare på Videskolan i Uppsala kommun till paneldiskussion, för att få del av deras tankar och erfarenheter från de verksamheter de arbetar i.

Syftet med diskussionen var att se framåt och prata om konstruktiva arbetssätt för att undvika svåra situationer där elever blir utåtagerande. Vi pratade bland annat om vad som händer i kroppen på en person som blir fasthållen. Annica Kosner berättade om förhållningssättet lågaffektivt bemötande. Linnéa Holmberg gav flera exempel på situationer då man på Videskolan kunnat avleda och förhindra utåtagerande elevers utbrott med just denna metod. Vi pratade även om att stödet till elever som har särskilda behov måste fungera och utvärderas kontinuerligt.

Fasthållningar av elever ska i möjligaste mån undvikas och kan enbart motiveras i absolut akuta situationer. Seminariet gjorde det tydligt för mig att skolor och skolhuvudmän behöver mer kunskap om hur man kan jobba med alternativa förhållningssätt och att personalen behöver ges rätt förutsättningar att kunna bemöta och hantera utåtagerande elever utan att hamna i våldsamma situationer. Alla elever, oavsett diagnos eller särskilda behov, har nämligen rätt till en skolmiljö fri från våld.

ADHD Barns rättigheter behov och insatser förebyggande arbete klassrum kränkningar skollagen
annonser

Föreläsare

Ämnen

medicinska insatser  hälsa  MLA  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se