Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2019-06-24 09:44

Mobbning tar sällan sommarlov

Nu är det sommarlov! För de flesta elever är det en härlig och efterlängtad tid. För de som blir mobbade eller kränkta kan det vara skönt att slippa gå till skolan, men det behöver inte betyda att kränkningarna slutar. De kan många gånger fortsätta, till exempel på sociala medier. De elever som blir utsatta för isolering eller utfrysning i skolan får dessutom ofta tillbringa lovet i ensamhet. Mobbningen tar tyvärr sällan sommarlov.

Blir du utsatt för kränkningar på nätet under sommarlovet rekommenderar jag att du tar upp det med någon vuxen på skolan när skolan börjar igen. Skolan har ett ansvar att utreda och åtgärda kränkningar som sker till exempel på nätet om de har kopplingar till skolan. Vill du fråga om råd hur du ska agera kan du också kontakta BEO vardagar mellan kl. 9–12:00 på 08-58 60 80 00 eller mejla till beo@skolinspektionen.se.

Nästa vecka ska jag vara i med i Almedalen. På Barnrättstorget kommer jag att hålla ett seminarium om vad lärare får och inte får göra i klassrummet för att upprätthålla trygghet och studiero. Seminariet hålls måndagen den 1 juli kl. 16:10. Jag hoppas att vi ses där!

Postat 2019-06-03 12:37

Alltför många elever känner sig otrygga i skolan

Jag sitter vid mitt skrivbord och läser anmälningar och vittnesmål från föräldrar och elever. Efter en intensiv debatt under våren finns det lite tid att reflektera över den vision som visar riktningen för BEO:s arbete.

I vårt land har barnen skolplikt. Det ska vi vara stolta över. Men med plikt för barn följer vuxnas ansvar. Varje skola måste vara en trygg miljö för varje enskilt barn. När jag läser de ärenden som hamnar på mitt skrivbord, blir jag övertygad om att alla skolledare inte alltid tar det ansvaret. Många gör det, men inte alla. De elever och föräldrar som hör av sig till mig känner oro.

Det är ovanligt att vi får in anmälningar som helt saknar grund. De anmälningar som kommer in till oss innehåller ofta allvarliga uppgifter om elever som blivit kränkta, både av andra elever och av skolpersonal.

Dagligen kontaktas BEO av förtvivlade föräldrar som berättar att deras barn utsätts för kränkande behandling av sina jämnåriga kamrater. Föräldrar som känner sig maktlösa över att tvingas skicka iväg sina barn till en skolmiljö som bryter ned dem. Ibland har det gått så långt att det finns oro för självmord. ”Mitt barn orkar inte mer och säger att hen vill dö”. Det kan röra sig om barn och elever som under lång tid utsatts av sina klasskamrater både fysiskt, verbalt och psykiskt. Barn och elever som dagligen får motta slag och sparkar av andra elever. Många gånger är det två eller fler som ger sig på en ensam elev, tar stryptag, säger elaka saker som att eleven är värdelös, att ingen tycker om hen och som exkluderas ur alla sociala sammanhang. Hur otroligt det än låter så får vi också berättat för oss exempel där de vuxna i skolan på ett tydligt sätt har gått över gränsen för vad som är tillåtet mot en elev eller ett barn. Det kan vara verbala kränkningar, som att någon säger att en elev är en idiot inför dennes klasskamrater, men även fysiska kränkningar så som slag eller andra fysiska ingripanden.

För första gången på länge kom det under 2018 in något färre anmälningar om kränkande behandling än året innan. Men fortfarande är det alldeles för många elever som känner sig otrygga i skolan och som utsätts för saker som ingen ska behöva stå ut med. I Skolinspektionens skolenkät från höstterminen 2018 uppger var sjunde elev i årskurs nio att de inte känner sig trygga i skolan. Var sjätte elev i årskurs nio uppger att de är rädda för andra elever och lika många uppger att de är rädda för personal på skolan. Alla barn och elever har rätt att vistas i en skolmiljö som är fri från kränkande behandling. Arbetet med att förebygga och åtgärda kränkningar och ge dem som ändå utsätts upprättelse är en viktig uppgift. Låt ingen få er att tro annat!

 

annonser

Föreläsare

Ämnen

Konflikthantering  Servicebemötande  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se