Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2019-09-16 13:47

Nollning med noll kränkningar

Skolstarten har passerat men spåren efter nollningarna kan hänga kvar länge. Traditionen att nya elever ska gå igenom nollningar är en företeelse som har sina rötter på universitet och högskolor. Tanken var att nyanlända studenter skulle lära känna varandra under lite lättsamma former. Genom åren har nollningarna spridit sig och de är numera vanliga på många gymnasieskolor.

Men en nollning är inte alltid en lättsam företeelse. Ofta innehåller initieringsriten inslag av pennalism och kränkningar av olika slag. Vissa elever försätts i svårhanterliga och obehagliga situationer som lämnar plågsamma erfarenheter.

Några skolor har förbjudit nollning. Ett förbud innebär tyvärr inte alltid att man går till botten med problematiken. Dessutom är det inte alltid en särskilt effektiv metod för att förhindra kränkningar. Nollningar arrangeras nämligen ofta utanför skoltid av eleverna själva. Att det sker utanför skoltid och utan skolans inblandning innebär inte att skolan står utan ansvar. Om det finns en koppling till skolans verksamhet har skolan ett ansvar, oavsett var och när kränkningar sker.

I grund och botten är nollningar en del av något större, nämligen elevernas relationer och beteenden gentemot varandra. Huvudmannen, den som är ansvarig för skolans verksamhet, är också ansvarig för att elever inte utsätts för kränkande behandling. Här råder nolltolerans.

Forskning visar tydligt att ett systematiskt arbete med rutiner och förhållningssätt som omfattar både personal och elever är grunden för att lyckas. Skolan måste också sätta sig in i elevernas vardag och relationer för att förstå i vilka sammanhang kränkningar kan uppstå. Det krävs ett långsiktigt arbete. Skolan ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och grundläggande demokratiska värderingar som samhället vilar på. Eleverna måste självklart vara delaktiga. Hur beter vi oss mot varandra? Vad är ok och vad är inte? Och vad är ett övertramp? Och vad är en kränkning? Utifrån denna kartläggning ska skolan vidta åtgärder och lägga upp en plan. Den här planen ska alla berörda känna till: lärare, elever och vårdnadshavare. Alla måste veta vart de ska vända sig om en kränkning skulle ske. Anmälningar ska tas emot och hanteras lokalt. Huvudmannen har en skyldighet att utreda vad som skett.

På en skola som bedriver att bra arbete för att förebygga kränkningar kan nollningen bli just vad den var tänkt att vara: ett sätt att lära känna varandra och känna sig välkommen till sin nya skola - utan inslag av kränkningar.

kränkningar mobbning utfrysning
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  sekretess  verksamhetschef HSL  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se