Elevhälsan - Elevhälsan - BEO-bloggen Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.
Postat 2019-12-06 11:14

Tack för min tid som Barn- och elevombud

BEO avskedstackning Klara strand Stockholm

Det här blir mitt sista blogginlägg. Efter årsskiftet går jag vidare mot nya utmaningar.

Som ett slags avslutning på min tid som BEO hade vi i veckan, den 4 december, ett seminarium. De som medverkade var bland annat universitetslektor Björn Johansson, Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete, Örebro universitet (nr 5 från vänster), doktorand Maria Refors Legge, Barnrättscentrum och Institutionen för Utbildningsrätt, Stockholms universitet (nr 2 från vänster), verksamhetschef för grundskola Pär Olsson, Haninge kommun (nr 3 från vänster) samt ordförande Ebba Kock, Sveriges elevkårer (nr 4 från vänster). Temat för seminariet var barns och elevers rätt att gå i skolan utan att bli utsatta för kränkande behandling. Moderator Agnes Gidlund, kommunikatör på Skolinspektionen (nr 6 från vänster).

Jag tillträdde som Barn- och elevombud i juni 2012. Jag har alltså haft ämbetet i sju och ett halvt år. Att stå på barns och ungdomars sida när de blivit kränkta i skolan är ett viktigt och engagerande uppdrag. Lika angeläget har det känts att informera de som ansvarar för skolor om skollagens krav på nolltolerans mot kränkningar i skolan och vikten av ett förebyggande arbete. Det har varit fantastiska år, där jag fått möjlighet att träffa många intressanta, engagerade och trevliga människor.

Jag upplever att tonen och resonemangen kring kränkningar i skolan och Barn- och elevombudets uppdrag har förändrats under den här tiden. Fokus har svängt från elevernas rätt att inte bli kränkta till lärarnas arbetsmiljö. Jag tycker att det är djupt olyckligt att man ställer dessa två saker mot varandra. Viktigt att komma ihåg är att det är lärarnas arbetsgivare, skolhuvudmännen, som har ansvaret för skolpersonalens arbetsmiljö. Mitt uppdrag är att ta tillvara på elevernas rättigheter.

Bilden som emellanåt målats upp är att det råder en akut kris i svensk skola, med totalt kaos i klassrummen. Faktum är att de flesta skolor fungerar utmärkt och har ett mycket bra arbete för att förebygga och åtgärda kränkande behandling. Vad som är bekymrande är att det finns stora skillnader. Tryggheten och studieron är inte likvärdig, utan beror på i vilken skola man går. Det finns skolor där så många som 25 procent av eleverna känner sig otrygga. Det är självklart inte acceptabelt.

Ibland har det i debatten nästan låtit som att det är nödvändigt att tillåta viss kränkning för att upprätthålla ordning och studiero i klassrummen. Sanningen är ju den att ordning, studiero och en dräglig arbetsmiljö kommer till följd av ett medvetet förebyggande arbete som huvudmannen – den som ansvarar för skolan – måste ta ansvar för. Att inte arbeta förebyggande eller att inte sätta in stöd till de elever som behöver det kan leda till situationer som ingen vill ha, varken lärare eller elever. Att se mellan fingrarna på kränkningar som kan komma att uppstå i en sådan situation är ingen lösning.

Som jag skrev i mitt förra blogginlägg kommer barnkonventionen att bli lag i Sverige från årsskiftet. Min förhoppning är att det kommer att bidra till att barns rättigheter kommer att få ny aktualitet. Barn och unga har en absolut rätt att slippa utstå kränkningar i skolan. Jag önskar alla som arbetar med dessa frågor all lycka och framgång i arbetet för att främja den rätten!

Barnkonventionens dag BEO kränkningar Trygghet
annonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  dokumentation  ansvarsfrågor  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se