Elevhälsan - Elevhälsan - Hanna Antonsson (Skolinspektionen) - Kränkande behandling på idrottsgymnasier Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Kränkande behandling på idrottsgymnasier

I förra veckan presenterade Skolinspektionen en granskning om kränkande behandling på idrottsgymnasier. Granskningen visade att traditioner och värderingar ibland oreflekterat har följt med in i skolan. En dryg tredjedel av de granskade skolorna lever inte upp till skollagens krav om kränkande behandling.

Det förekommer handlingar, framförallt knutna till idrottsutövandet, som skulle kunna utgöra en risk för kränkande behandling eller leda till att kränkningar uppstår. Det förekommer att det förlorande laget eller de yngre eleverna får utföra extra arbetsuppgifter som att plocka upp puckar eller knyta vinnarnas skridskor. Det förekommer också att förlorare får göra armhävningar och att vinnare i stället får någon form av belöning. 

Elever som bor på skolan kan bli dubbelt utsatta

På idrottsgymnasier går elever från hela landet och många av dem bor på anslutande elevhem. Eleverna bor hemifrån för första gången och är omgivna av sina studiekamrater i princip dygnet runt. En majoritet av eleverna uppger i en enkät att de känner sig trygga på elevhemmen, vilket såklart är glädjande. Men det är viktigt att ha i beaktande att den elev som blir utsatt för kränkningar i den här miljön inte har någon frizon eller familj att komma hem till på kvällarna. Gruppkänslan är ofta väldigt stark i den här typen av attraktiva miljöer och det kan vara svårare att säga ifrån när något är fel. Det är därför det är extra viktigt att ansvariga på skolan är uppmärksamma på vad som händer även utanför schemalagd skoltid.

Hos BEO stöter vi regelbundet på huvudmännen som inte förstår att kränkande behandling på fritiden oftast hänger ihop med vad som händer på skolan. Ansvaret för huvudmännen tar inte slut när skolan slutar för dagen. Möjligen är medvetenheten hos skolansvariga på vissa sätt större när det handlar om skolor med anslutande elevhem.  I granskningen finns flera exempel på skolor som arbetat aktivt med att skapa en trygg miljö på boendena.

Viktigt att specialidrottslärarna deltar i arbetet mot kränkande behandling

Granskningen visar att det ibland finns en otydlighet mellan rollen som specialidrottslärare och tränare, eftersom läraren ofta är elevernas tränare på fritiden. Ibland deltar inte specialidrottslärarna i skolans förebyggande arbete mot kränkande behandling eller arbetar efter skolans styrdokument. Det är mycket viktigt att rektorerna ser till att alla i skolan arbetar utifrån skolans värdegrund. Skollagen gäller alla delar av skolan, utan undantag.

Inom delar av idrottsvärlden finns traditioner och värderingar som riskerar att unga människor blir kränkta. Enligt en undersökning som Friends gjorde 2014 är problemet särskilt allvarligt bland pojkar som lagidrottar, där över 40 procent har blivit utsatta för kränkningar.  Jag vill dock understryka att idrotten i de allra flesta fall är något väldigt positivt som också får positiva konsekvenser för samhället. En elitidrottsmiljö utan kränkningar är ingen utopi – det borde vara en självklarhet.

Läs mer:

Skolinspektionens granskning av kränkande behandling på idrottsgymnasier

Mobbning inom idrotten. Sifo-undersökning på uppdrag av Friends

 

 

 

 

 

 

Inlagt 2016-04-15 10:27 av Hanna Antonsson (Skolinspektionen)| Läst 69882 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

särskilt stöd  anpassningar  utsatthet  
Hitta fler föreläsare här