Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Om barnrättsutredningen och ungas kontakt med myndigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Om barnrättsutredningen och ungas kontakt med myndigheter

Barnkonventionen föreslås att bli svensk lag 2018. Förra veckan lämnade Barnrättighetsutredningen sitt förslag till barn- äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér. Lagförslaget är mycket välkommet och ett viktigt steg i arbetet med att stärka barns rättigheter. 

En del i utredningen handlar om att myndigheter som är centrala för att säkerställa barns rättigheter också ska bli mer tillgängliga och anpassade för barn. Barnombudsmannen har kartlagt vilka möjligheter barn har att klaga på rättighetskränkningar samt vilken information och verksamhet som är specifikt riktad till unga. Resultatet är nedslående. Många myndigheter saknar specifik barnkompetens och har heller ingen anpassad verksamhet eller information som vänder sig direkt till barn och ungdomar. Det är också mycket få barn som vänder sig till myndigheter.

Detta gäller till viss del även Barn- och elevombudet. Vårt uppdrag är att ta tillvara barns rättigheter och vi företräder även barn och elever i domstol. Det är dock oftast vårdnadshavarna som företräder barnen och få unga kontaktar oss direkt. I utredningen konstaterar författarna att myndigheter saknar ett barnrättsperspektiv i sitt beslutsfattande och att barn inte ses som rättighetsbärare. Detta är såklart mycket oroande. Hos BEO är det ju en självklarhet att ha elevens rätt i fokus, men det finns anledning även för oss att fundera på hur vi bättre kan anpassa oss till barns behov och förutsättningar.

Tidigare i år lanserade Skolinspektionen och BEO en ny webbplats för elever – Din rätt i skolan. Webbplatsen är ett första steg för att bli bättre på att kommunicera med elever och att bidra med ökad kunskap om elevers rättigheter. Här skulle vi kunna utöka informationen på exempelvis fler språk för att nå ut till fler.

Lär mer:

Barnrättighetsutredningen: Barnkonventionen blir svensk lag (SOU 2016_19)

Barns och ungas klagomöjligheter

Inlagt 2016-03-18 10:41 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 69524 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

extra anpassningar  skola  konsultation  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se