Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Särskilt stöd viktigt för trygghet och studiero Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Särskilt stöd viktigt för trygghet och studiero

Förra veckan var det den årliga Bok- och biblioteksmässan i Göteborg. Liksom förra året hade BEO och Skolinspektionen en gemensam monter där. Jag tycker att det är både roligt och lärorikt att komma ut och prata med andra skolintresserade om kränkande behandling och hur vi ska motarbeta kränkningar i skolan, men tyvärr blev jag sjuk. I stället fick några av mina medarbetare åka till Göteborg för att diskutera och svara på frågor från besökare.

 

De berättade för mig att många som kom till montern var föräldrar till barn med någon form av neuropsykiatrisk diagnos, ibland uttalad, ibland inte. Informationsbladen om Skolinspektionens senaste rapport om elever med funktionsnedsättningen AD/HD hade en strykande åtgång.

 

Föräldrarna var bekymrade över att deras barn inte får det stöd de behöver i skolan. De kommer efter, får sämre betyg och har svårt att klara skolan på olika sätt. En del berättade att de kämpar allt vad de kan för att barnen ska få något stöd över huvud taget. Jag tycker att det är upprörande. Vi vet dessutom att de här barnen ofta blir utsatta för kränkningar och ibland också kränker andra barn. Skolan har ett ansvar för att deras skolgång inte ska bli ett totalt misslyckade utan att de får förutsättningar att klara skolan och må bra där. Ett ansvar som skolan måste ta.

 

Mina medarbetare fick också höra att de utredningar som görs ofta är summariska och att man inte tar hjälp av specialpedagoger inom elevhälsan på det sätt som man borde.

 

Elevhälsan har avgörande kompetenser för att de här eleverna ska få den utredning som de verkligen behöver och för att skolan ska kunna sätta in stöd och anpassa undervisningen på ett verkningsfullt sätt. Alla elever måste ha tillgång till en elevhälsa som är förebyggande, hälsofrämjande och som stödjer elevernas utveckling mot utbildningens mål.

 

En orolig pappa berättade om sin dotter som stannade hemma från skolan i två månader före sommaren. Höstterminen började bra men nu tvekar hon att gå till skolan igen. Föräldrarna får inget riktigt gehör i skolan, som inte har gjort några större ansatser för att få flickan tillbaka. Det stöd de får kommer från barn- och ungdomspsykiatrin. Men skolan har inte utrett flickans situation eller försökt ta reda på vad det var i skolan som gjorde att hon valde att stanna hemma. Skolan utgår från att det är flickan som måste ändra beteende och funderar inte på vad man själv kan göra. Så menar i alla fall flickans pappa.

 

Jag tror att för många så kallade hemmasittare kan det finnas mobbning och kränkningar i bakgrunden. Kränkningarna kanske inte är helt tydliga, inte slag och sparkar, utan mer subtila men ändå så sårande.  Så ont gör de att eleven istället väljer att vara hemma och gå miste om skolgången.

 

Det är av största vikt att skolan genomför grundläggande utredningar för att ta reda på vad som ligger bakom omfattande frånvaro.  Självklart kan det också röra sig om andra problem än kränkningar, men det är likafullt avgörande att skolan gör sitt jobb och utreder vad den kan göra för att anpassa skolan och den miljö eleven befinner sig i. I det arbetet har elevhälsan en viktig uppgift.

 

Vi på BEO och ni som jobbar i skolan har ett gemensamt mål i att ingen elev ska behöva känna sig utsatt i skolan, att alla elever har rätt till trygghet och studiero. Om vi hjälper de elever som behöver särskilt stöd är det ett viktigt steg på vägen för att nå målet.

 

Caroline Dyrefors Grufman

Inlagt 2014-09-30 07:34 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 11128 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se