Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Skollagen kräver att skolpersonalen agerar mot kränkande behandling Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Skollagen kräver att skolpersonalen agerar mot kränkande behandling

Som Barn- och elevombudet (BEO) är mitt främsta verktyg för att stoppa kränkningar i skolan skollagens sjätte kapitel. Därför tänkte jag skriva om vad lagen kräver att skolhuvudmännen ska göra för att förebygga och stoppa mobbning och kränkande behandling.

 

När forskare har undersökt varför det förekommer mindre mobbning och kränkningar på vissa skolor har de kunnat se att på de skolorna visar rektorn tydligt att det inte är acceptabelt med kränkningar. Hon eller han ser också till att de vuxna på skolan förstår hur viktigt det är att ingripa när de får reda på att en elev känner sig utsatt för kränkningar. Jag är till exempel övertygad om att alla som jobbar inom elevhälsan har mycket stor betydelse för hur en skola lyckas i sitt uppdrag att förhindra kränkande behandling.

 

Enligt skollagen har all personal på skolan en skyldighet att anmäla till rektor när de får veta att någon känner sig utsatt för kränkande behandling. Rektor har i sin tur en skyldighet att skyndsamt anmäla detta vidare till skolans huvudman. Anledningen är förstås att huvudmannen ska få en överblick och kunna sätta in åtgärder. Huvudmannen har därför ett ansvar att så snabbt som möjligt se till att det som hänt utreds och att det inte händer igen.

 

Men det räcker inte. Skolorna har också ansvar för att förebygga att mobbning alls uppstår. Varje år ska skolan upprätta en plan mot kränkande behandling. Den ska bland annat klargöra vilka problem som finns, vad skolan ska göra för att lösa problemen och vem som ska göra vad. Huvudmannen ska dessutom ta reda på om det är något som rektorn behöver för att kunna jobba för nolltolerans.

 

När vi på BEO utreder kränkningar som anmälts till oss är det tyvärr ganska vanligt att vi måste konstatera att skolan inte följer lagen. Skolpersonal låter till exempel bli att anmäla till rektorn och rektorn låter bli att anmäla till huvudmannen. Tyvärr ser vi ganska ofta också i våra ärenden att det saknas en plan mot kränkande behandling som konkret beskriver problem och åtgärder. Jag vågar påstå att på de skolorna har man mycket sämre möjligheter att lyckas med att få kränkningar att upphöra.

 

Mitt uppdrag som Barn- och elevombudet är att utreda anmälningar om kränkande behandling mot barn och elever. När jag ser att arbetet mot kränkningar brister på en skola kan jag kräva att skolan rättar till bristerna. Jag kan också i vissa fall kräva skadestånd av skolhuvudmannen.

 

Alla barn och elever har rätt att slippa bli kränkta av andra elever och av vuxna i skolan. Det spelar ingen roll om man som vuxen tycker att det rör sig om en bagatell. Om en elev upplever att hon eller han blir kränkt ska det alltid rapporteras och utredas. När detta inte räcker finns jag och mina kollegor på BEO till för att undersöka om skolan gjort tillräckligt. I det arbetet är skollagens krav den yttersta garanten för att få kränkningar att upphöra.

 

Det vore intressant att höra hur ni som arbetar inom elevhälsan ser på er roll i arbetet mot kränkningar i skolan. Lämna gärna en kommentar här nedan eller skriv direkt till mig.

 

Läs mer
I Skolverkets allmänna råd ”Arbetet mot diskriminering och kränkande behandling” kan du läsa mer om hur skolorna ska arbeta för att leva upp till skollagens förbud mot kränkande behandling.

 

Caroline Dyrefors Grufman

Inlagt 2014-03-11 11:50 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 10947 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se