Elevhälsan - Elevhälsan - Hanna Antonsson (Skolinspektionen) - Umeå kommun tar sitt ansvar Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Umeå kommun tar sitt ansvar

Jag kommer ibland att blogga om olika ärenden som Barn- och elevombudet (BEO) utrett och i dag är ett sådant tillfälle. När jag skriver om enskilda ärenden har jag avidentifierat uppgifterna så långt möjligt. Det här ärendet handlar om en elev som gått i två skolor. Skolorna reagerade inte tillräckligt på de kränkningar som eleven utsattes för. Efter vårt beslut reagerade dock kommunen på ett sätt som jag tycker visar att den tar sitt ansvar för det som inträffat.

 

I slutet av februari i år krävde BEO att Umeå kommun skulle betala ett skadestånd på 150 000 kronor till en elev som gått på två av kommunens grundskolor. Beloppet är relativt högt jämfört med vad BEO brukar kräva.

 

Orsakerna till att vi gjorde anspråk på ett så pass högt belopp var flera. Eleven blev utfryst, kränktes med ord som sårade och utsattes för fysiskt våld. Det handlade inte om några tillfälliga händelser. De pågick under mycket lång tid, flera läsår.

 

Skolorna kände dessutom till mobbningen. Eleven hade berättat för skolpersonal om vad som hänt, elevens mamma hade mycket kontakt med skolorna och skolpersonal hade vid vissa tillfällen varit på plats när kränkningar pågick. Ändå fick inte någon av skolorna stopp på mobbningen. De pratade med den utsatta eleven och med de utsättande eleverna.  De pratade också med elevernas föräldrar och provade även andra åtgärder vid olika tillfällen, till exempel satte de in fler rastvakter. Ändå fortsatte kränkningarna.

 

Det är fruktansvärt för ett barn att behöva stå ut med kränkningar under en så lång tid och att dessutom veta att skolan känner till vad som händer men inte på allvar tar tag i problemen. Därför kritiserade Skolinspektionen skolorna för att inte ha tagit något helhetsgrepp tillräckligt tidigt, för att inte ha gjort en ordentlig utredning och för att inte ha gjort nog för att verkligen få mobbningen att upphöra. De här är också skälen till det höga skadeståndsbeloppet.

 

Det är lätt att bli berörd och upprörd över ett sådant här fall, men jag måste också säga att Umeå kommun agerade ansvarsfullt när Skolinspektionen kritiserade skolorna och BEO framställde skadeståndsanspråket på 15 0 000 kronor. I stället för att invänta en domstolsprocess som helt säkert hade varit väldigt jobbig för eleven meddelade kommunen samma dag som den fick vårt beslut att de för elevens bästa tänker betala hela skadeståndsbeloppet. Kommunen angav också att detta varit en ögonöppnare och uppmanade medierna att inte gräva vidare i ärendet och därmed utsätta eleven för ytterligare lidande.

 

Som jag ser det är det här den bästa reaktionen vi kan få när vi begär skadestånd och dessutom reagerade kommunen föredömligt snabbt. På det sättet slapp eleven väntan och oron inför och under en domstolsprocess. Jag önskar att fler huvudmän skulle reagera på det sättet.

 

Caroline Dyrefors Grufman

Inlagt 2014-04-23 11:08 av Hanna Antonsson (Skolinspektionen)| Läst 8743 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

Narkotikaprevention  drogpolicy  åtgärder  
Hitta fler föreläsare här