Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Varför ska man anmäla till BEO? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Varför ska man anmäla till BEO?

Ibland får jag höra att det inte är någon idé att anmäla mobbning till Barn- och elevombudet (BEO). Man kanske tänker att vi inte kan göra något eller att det tar för lång tid att utreda. Jag tycker så klart att man ska anmäla skolor som inte förebygger, utreder och stoppar kränkningar av elever till BEO och jag skulle vilja förklara varför jag tycker det.

 

Först och främst har alla barn och elever rätt att känna sig trygga i förskolan och skolan. De som går i skolan har till och med skolplikt och är tvungna att vara där. För det andra har huvudmännen och skolorna ansvar för att eleverna ska vara trygga i skolan. Det är de som ska se till att det finns resurser och metoder för att förebygga och stoppa kränkningar. Många skolor bedriver ett utmärkt arbete med detta, men ibland tar de inte sitt ansvar i tillräckligt hög utsträckning. Beviset är alla de anmälningar som kommer in till oss på BEO. Barn och elever kränks varje dag i svenska skolor. Jag har får ta del av många berättelser. I vissa fall är det fråga om enstaka men kanske allvarliga kränkningar och i andra fall kan det handla om att någon varit utsatt för mobbning under flera år.

 

När allting fungerar så ska ni som jobbar i skolan berätta för rektorn så snart ni får veta att en elev upplever att han eller hon blivit kränkt. Det behöver inte finnas några objektiva bevis utan det är elevens egen upplevelse som räknas. Rektorn ska sedan kontakta huvudmannen, som i sin tur ska ta initiativ till en utredning om vad som hänt och som visar hur man kan få kränkningarna att upphöra. Ibland är det tyvärr ingen som säger något till rektorn och ibland är det rektorn som inte berättar för huvudmannen. Ingen startar då heller någon utredning, ingen tar itu med problemet och kränkningarna fortsätter. Det är framför allt här BEO kan göra nytta. Den som inte tycker att skolan hanterat ett fall av mobbning på ett bra sätt kan anmäla det till oss. BEO är då som en ”extra chans” att få skolor och huvudmän att stoppa kränkningar och för eleven att få upprättelse.

 

Oftast är det föräldrar som gör en anmälan till BEO, men om man arbetar i skolan och tycker att skolan inte hanterat en kränkning eller mobbning på ett bra sätt finns inget hinder att anmäla detta. En sak som då är bra att veta är att man kan vara anonym, men att vi behöver ett namn på den utsatta eleven och att vi – om eleven inte är myndig – i normalfallet kontaktar hans eller hennes föräldrar.

 

Vi på BEO tar alla anmälningar på allvar. Vi ser tydligt att de anmälningar vi får oftast handlar om elever som utsatts för upprepade och/eller grava kränkningar. Vi utreder också alla anmälningar. Våra utredningar är objektiva och utgår från skollagens regler. Vi kan till exempel inte uttala oss och ta ställning innan vi utrett klart och fattat ett beslut. Utredningen tar lite tid eftersom vi lyssnar både på den som anmäler till oss och på skolan och ställer grundliga frågor. Utredningen tar normalt fyra-fem månader, men ibland går det snabbare.

 

Om BEO kommer fram till att skolan brustit i sitt sätt att hantera en kränkning har vi bra mandat för att kräva att skolan rättar till sina problem. Om det behövs kan vi också kräva skadestånd för elevens räkning. Det vi inte kan göra är själva jobbet ute i skolorna. Vi påtalar bristerna, men det är huvudmännen och skolorna som måste göra förbättringarna och på plats förebygga och stoppa mobbning. Den som tycker att skolan gör för lite även efter att vi krävt att huvudmannen vidtar åtgärder kan göra en ny anmälan. Vi tar då hänsyn till den tidigare anmälan och kan gå vidare med skarpare krav.

 

Vad jag vill säga är att det kan ha stor betydelse att anmäla till BEO. Under första halvåret i år har vi riktat kritik mot skolor i 328 fall och krävt skadestånd i 22 fall. För de barnen och föräldrarna tror jag att det spelar stor roll att vi tagit ställning för dem och krävt att skolorna agerar. Om det är möjligt tycker jag att man alltid ska prata med skolan om problemen först, men om de inte gör något finns BEO där som en andra instans som kan utreda vad som skett och kräva åtgärder med en större tyngd än vad man kanske kan som förälder eller anställd på skolan.

 

Caroline Dyrefors Grufman

Inlagt 2014-10-21 11:45 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 12020 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

dokumentation  när ett barn far illa  ansvarsfrågor  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se