Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Varför söker många elever som mår dåligt inte upp elevhälsan? Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Varför söker många elever som mår dåligt inte upp elevhälsan?

Skolinspektionen håller just nu på med en granskning av elevhälsans arbete i grundskolans årskurs 6-9. Den övergripande frågan vi velat få svar på är om elevhälsans insatser motsvarar elevernas behov. Granskningen är inte helt klar ännu, men jag kan ändå redan nu berätta lite om resultaten, som jag tycker är anmärkningsvärda.

 

En del av granskningen består av en enkät som besvarats av 2 945 elever i årskurs 6-9 på de skolor som deltagit i undersökningen. Den visar att sex av tio flickor, och nära fyra av tio pojkar, upplever att de mått dåligt eller varit oroliga på grund av otrygghet, stress, nedstämdhet eller något annat under det senaste året. Något annat kan enligt frisvaren betyda depression, prestationsångest, katastroftankar, rädsla, självhat och ensamhet.

 

Det är nedslående att höra att så många ungdomar går runt med så svåra känslor. Frågan det väcker i mig är hur de får hjälp från vuxenvärlden, i det här fallet elevhälsan. Glädjande nog visar det sig att de flesta upplever att de har en god tillgång till elevhälsa. Av de som svarat uppger 93 procent att de har tillgång till en skolsköterska, 85 procent till en kurator och 56 procent till en specialpedagog. Däremot säger endast 38 procent att de har tillgång till en skolpsykolog.

 

Så långt ser det ganska acceptabelt ut, men det visar sig att trots att det finns tillgång till skolsköterskor, kuratorer, specialpedagoger och till viss del skolpsykologer, är det få elever som tycker att de faktiskt har möjlighet att söka upp elevhälsan för att få hjälp. Mellan 53 och 59 procent av eleverna uppger att de kan träffa en specialpedagog, skolsköterska eller kurator om de behöver. Endast 36 procent uppger att de kan träffa en skolpsykolog. Ännu färre uppger att de faktiskt också gjort det. Även om 50 procent säger sig ha träffat en skolsköterska det senaste året är det endast 16 procent som säger sig ha träffat en kurator och lika många en specialpedagog. Så få som fyra procent säger sig ha träffat en skolpsykolog.

 

Den självklara frågan blir varför så få elever söker sig till elevhälsan när de uppenbarligen säger sig ha tillgång till den och när så många mår så dåligt? Är det för att eleverna inte orkar ta tag i sina problem eller inte vågar, eller beror det på att elevhälsan inte finns tillgänglig i den utsträckning eller på de tider eleverna behöver? Jag har inget svar på den frågan, men jag vill gärna höra vad ni som jobbar inom elevhälsan och som läser den här bloggen tänker, så kommentera gärna nedan.

 

Elevhälsan kan fylla en mycket viktig funktion för elever som mår dåligt. Den som inte mår bra presterar också ofta sämre, vilket kan leda till sämre självkänsla och att man mår ännu mer dåligt. Elevhälsan kan bidra till att stoppa en sådan nedåtgående spiral. Jag tycker därför att det vore värdefullt om skolledningar och huvudmän på skolor runt om i landet, och även elevhälsans personal, tog till sig resultaten av den här granskningen och funderade över hur det ser ut på den egna skolan. Om det ser ut som i Skolinspektionens undersökning kan man behöva ta reda på vad det beror på att eleverna inte upplever att de kan ta kontakt med elevhälsan och att så få också gör det. Vuxenvärlden behöver reagera när en så stor andel unga ger signaler om att de inte mår bra och att de inte använder sig av den hjälp som ska finnas där för dem.

 

Läs mer om elevhälsogranskningen på Skolinspektionens webbplats:

Kvalitetsgranskning av elevhälsans arbete (extern länk, öppnas i ett nytt fönster)

 

Utöver enkäten omfattar Skolinspektionens gransking av elevhälsan intervjuer med elever, elevhälsan, rektorer och lärare från de 25 skolor som granskningen omfattar. Den slutgiltiga rapporten kommer att publiceras senare under våren 2015.

Inlagt 2015-03-10 07:39 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 59151 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

när ett barn far illa  dokumentation  elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se