Elevhälsan - Elevhälsan - Caroline Dyrefors Grufman (BEO) - Vi riktar oss till huvudmannen – inte till enskilda lärare Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


BEO-bloggen

Om kränkningar och mobbning i skolan av Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman.

Vi riktar oss till huvudmannen – inte till enskilda lärare

För några dagar sedan talade jag inför en ganska stor församling av fackligt engagerade lärare. Jag ska erkänna att jag var lite nervös. Många lärare som läst tidningarna om att jag avser att överklaga en friande dom som gäller ett skadestånd till en elev i Höör har hört av sig och varit kritiska. De anser att en lärare måste få markera tydligt, ja också ta till kraft, mot elever som stör. Och att BEO genom att överklaga riktar sig mot lärarauktoriteten.

 

Bakgrunden till domen har jag skrivit om tidigare. Det gällde en elev i åk 6 som blev bryskt utsläpad ur klassrummet av sin lärare. Till saken hör att eleven hade ett funktionshinder. Vår bedömning var att läraren kränkte eleven och begärde därför ett skadestånd från huvudmannen för elevens räkning. Tingsrätten avvisade vårt krav.

 

Märk väl. Vi krävde skadestånd av huvudmannen, inte av läraren. Jag har full förståelse för att lärare kan ha en mycket svår situation i klassrummet och attförutsättningarna för att upprätthålla trygghet och studiero inte alltid finns för handen. Samtidigt är det viktigt att markera, såväl för den som har ansvaret som för lärarna, att övervåld inte är tillåtet.

 

Många av de lärare jag mötte trodde att BEO riktade sig mot läraren och att det var av läraren vi krävde skadestånd. Så var det inte. Ansvaret för att eleverna kan ha en lugn och trygg skoldag ligger ytterst på huvudmannen, det vill säga den som är ansvarig för lärarrekrytering, övrig personal och andra resurser, lokaler och annat. Och det är också dit vi riktar kravet på skadestånd.

 

De skadestånd vi kräver för elevers räkning ska bidra till upprättelse och kompensation för den kränkning som eleven utsatts för. Men de har också ett preventivt syfte. Den som är ansvarig för skolan ska känna att det kan kosta att inte förebygga kränkningar och skapa goda förutsättningar för trygghet och studiero för alla elever.

 

Till de lärare som är kritiska mot BEO vill jag säga: Använd de beslut vi fattar, inklusive de som innehåller skadestånd, till en diskussion om situationen i skolan. Självklart måste huvudmannen se till att det finns tillräckliga förutsättningar för att eleverna ska kunna få lugn och studiero, en trygg miljö för alla som finns i skolan.

 

Caroline Dyrefors Grufman

Inlagt 2014-04-08 11:13 av Caroline Dyrefors Grufman (BEO)| Läst 7953 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  handledning  ledningssystem  
Hitta fler föreläsare här