Elevhälsan - Elevhälsan - Hjärnan i skolan - Kristina Bähr Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Hjärnan i skolan - Kristina Bähr

Kristina Bähr är utbildad barnläkare och har arbetat i skolan sedan 2004. Kristina föreläser, driver hjärnpodden och skriver böcker bland annat om hur hjärnan fungerar vid lärande, beslutsfattande och stress.
Postat 2015-12-17 09:35

Psykisk ohälsa: Vems behov går först? Elevernas eller rätten till föräldraskapet?

En sak jag med glädje noterat de senaste åren är att SKL arbetat systematiskt för att stärka upp första linjen för barn och unga vid psykisk ohälsa. Den 19 januari 2016 ordnas en workshop i Stockholm av SKL i ämnet för alla berörda aktörer i skola, BVC, hälso- och sjukvården, BUP och socialtjänsten. Det är mycket välkommet att börja diskutera hur vi ska kunna stötta och nå de barn som behöver vår hjälp. Erfarenheten har ofta varit att ingen riktigt har ansvar för barn och unga och att till och med uttalade suicidhot bollas mellan BUP och elevhälsa på ett mycket otillfredsställande sätt. Jag sätter stort hopp till att första linjen kan skapa bra rutiner för att de unga ska få den hjälp de behöver. 

Ett annat problem jag undrar över är rent juridiskt i förhållande till föräldrabalken. Hur kommer det sig att skilda föräldrar, med gemensam vårdnad, kan tillåtas hindra barn och unga från den hjälp de verkligen kan behöva när två föräldrar krigar och inte kan komma överens? BUP kräver på de flesta håll godkännande från bägge föräldrar för att samtalskontakt eller stöd på BUP ska kunna inledas. Från 13 års ålder kan ungdomar söka vård inom somatiska sjukvården utan att meddela sina föräldrar, men för BUP-kontakt gäller andra regler på många ställen ända upp till 18 års ålder. I praktiken innebär det ofta att tonåringar, som har behov av psykiatrisk vård med sviktande föräldrastöd inte får det stöd de behöver. 

Det strider verkligen mot den intention hela arbetet med PSYNK och förstärkningen av första linjen vid psykisk ohälsa arbetar för. 

Med tanke på att föräldrar, som strider mot varandra kan utgöra ett påtagligt hot mot barnens psykiska hälsa, borde det finnas möjlighet att unga och barn ska kunna få hjälp i elevhälsa och BUP utan bägge föräldrarnas medgivande. Det är ju sällan en vårdnadstvist eller bråk mellan föräldrar leder till att socialtjänsten går in med ett omhändertagande för att barnet ska få hjälp. 

Så hur skyddar vi de mest utsatta barnen och unga? 

Elevhälsan har en viktig roll att skapa goda, lokala relationer med andra vårdgivare och socialtjänsten för att barn och unga ska få den tillgång till stöd och vård de behöver. Samtidigt är det viktigt att poängtera att skolpsykologer och skolkuratorer inte kan förväntas ansvara för suicidala elever på skolan. 

Jag hoppas att det här inlägget kan skapa en god dialog mellan alla inblandade aktörer och kanske även ifrågasätta de lagliga föräldrarättigheterna, som ibland faktiskt blir det hinder utsatta barn inte behöver. 

Kristina Bähr, 

Skolöverläkare och skolläkare

Psykisk ohälsa
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  studiedagar  hälsofrämjande och förebyggande  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se