Elevhälsan - Elevhälsan - Hjärnan i skolan - Kristina Bähr Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Hjärnan i skolan - Kristina Bähr

Kristina Bähr är utbildad barnläkare och har arbetat i skolan sedan 2004. Kristina föreläser, driver hjärnpodden och skriver böcker bland annat om hur hjärnan fungerar vid lärande, beslutsfattande och stress.
Postat 2016-01-24 19:37

Rapport från Workshop om Första Linjen - SKL 19 januari

I tisdags var jag på SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) workshop om Första Linjen för barn och unga och det var glädjande att se hur alla professioner, vårdnivåer, stat, kommun och landsting samlades kring den här frågan. 

Jag kan ärligt säga att jag var skeptisk innan, särskilt med erfarenheten från alla de elever som "bollats" mellan olika enheter för att ingen riktigt vill/kan ta ansvar för mottagandet och handhavandet. 

Det mest spännande erfarenheten jag fick av den här workshopen är att när alla samlas blir det omöjligt att "skylla ifrån sig" på någon annan huvudman eller ansvarig. Vid mitt bord satt representanter från primärvård, BUP, frivilligorganisationer, politisk nämnd, förstalinjen i en kommun, Rädda barnen och jag själv (i egenskap av friskolas skolöverläkare). Om någon försökte skylla på någon annan huvudman eller på politiker fick det till följd att just de man skyller på var representerad i rummet. Istället ledde det till något mycket gott - nämligen att alla kunde börja lyssna på varandras förutsättningar och istället försöka täta till de glapp mellan de olika aktörerna och försöka skapa lösningar. 

I min vision av framtiden är just den här erfarenheten av djupt lyssnande på varandras förutsättningar för att hitta vilka ytor vi kan utveckla och glapp vi kan täta för att skapa en bättre möjlighet för barn och unga att få adekvat stöd i sitt växande. Kan vi klara det i elevhälsans sammanhang på varje enskild skola (till att börja med)  – då har vi kommit långt. 

I min förra blogg hade jag uppe det problem att vårdnadshavare har ett stort inflytande om möjligheten för barn och unga att få tillträde till psykologisk/psykiatrisk hjälp och det blir uppenbart att här behöver lagarna anpassas för att barn och unga ska få tillgång till det stöd de behöver tidigt i vårdkedjan. I synnerhet för att undvika långvariga och svåra problem framöver. Att i detta möta representanter från skola, socialdepartement, huvudmän och justitiedepartement och erfara att vi faktiskt alla har samma mål - att barn och unga ska växa upp i ett trygg samhälle med en skola som vaccinerar unga inför sin framtid genom en lyckad (och lycklig) skolgång är glädjande. 

Visst har vi en bit kvar innan alla ungar - alltså 100% - har godkända betyg i slutet av år nio, men varje litet steg vi tar i riktning mot samarbete – oss vuxna emellan – har vi större chans att använda varandras kunskap och fördela resurser i syfte att möjliggöra och klara detta mål. 

Demokratin grundar sig på en välfungerande skola. Människors välbefinnande, sociala trygghet och förmåga att reda i sina framtida liv likaså. 

Vi arbetar i Sveriges viktigaste bransch. Så anledningen till att vi går till jobbet i morgon är glasklar – att skapa förutsättningar för Sveriges elever till en lyckad skolgång. 

första linjen SKL skola
annonser

Föreläsare

Ämnen

specialpedagogik  samverkan elevhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se