Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad - Handbok för verksamhetschefer, vårdgivare och rektorer Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet

Handbok för verksamhetschefer, vårdgivare och rektorer

Samarbetet mellan elevhälsans medicinska del  och de pedagogiska och psykologiska insatserna är inte alltid friktionsfritt. Jag har funderat mycket över varför det är så och min tro är att den viktigaste faktorn är att  skolledare inte är förtrogna med hälso och sjukvårdslagstiftningen och fattar beslut som ibland går ofta stick i stäv med lagtexter och praxis. Jag tror att skolchefer  ibland tänker fel  i all  välmening därför att lagstiftningen är för   omfattande  och det finns ingen samlad information vad  just elevhälsan behöver rätta sig efter. 

Skolverkets  "vägledning för elevhälsan" klargör en hel del men har  luckor när det gäller centrala delar som patientsäkerhet, ledningssystem, avvikelserapportering och journalföring  för att nämna några viktiga punkter.

Så det är kanske inte så konstigt att man tycker olika om man inte är ense om de gemensamma förutsättningarna för verksamheten.

Detta var upprinnelsen till att vi bestämde oss för att skriva en handbok som på ett lättillgängligt sätt sammanfattar lagstiftning och praxis hur leder och organiserar medicinsk elevhälsa. Boken är i första hand tänkt för  chefer och ledningsansvariga alltså verksamhetschefer, rektorer och skolans huvudmän dvs elevhälsans vårdgivare. 

Bokens titel är "Leda och organisera medicinsk elevhälsa" och kommer ut i september på Studentlitteratur. Vi hoppas att den både ska vara till nytta i det praktiska arbetet och förbättra samarbetet

Inlagt 2016-08-24 00:34 av Josef Milerad| Läst 32346 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

Psykologisk motståndskraft  Psykisk hälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se