Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet
Postat 2013-03-27 00:00

Vem vinner på vinstdrivna skolor?

Dagens debattartikel på SVD Brännpunkt heter ”Sätt stopp för vinstuttag i skolan” http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/satt-stopp-for-vinstuttag-i-skolan_8034428.svd.

Så här skriver författarna Några tydliga positiva effekter av det fria
skolvalet finns inte, däremot ger det upphov till ökad segregation och minskad
likvärdighet”.
Liknande kritik har vi
hört förut men då oftast från partier som är allmänt skeptiska mot privat
företagsamhet. Detta kan man inte anklaga de aktuella författarna för. Det är
en grupp ledamöter av Kungl. Vetenskapsakademien och skolforskare.
Det är svårt att se att de har en politisk agenda. Själv arbetar jag i
kommunal verksamhet så jag är väl jävig i frågan men det lilla jag sett av elevhälsan
på vinstdrivna friskolor imponerar inte. Både bemanningen och arbetssättet verkar
vara mer inriktat på att  sminka än lösa problem.
Skall bli intressant att följa den fortsatta debatten.

Postat 2013-03-25 00:00

Barnens rätt och barnkonventionen i skolan - ibland mest prat

I våra skolor och förskolor arbetas det flitigt med barnkonventionen och barnets rätt. Många vill göra barnkonventionen till svensk grundlag och barnen skall göras delaktiga i alla beslut stora som små som berör dem. Men hur är det med barnens rätt när det inte handlar om små symbolfrågor utan om stora beslut som på ett allvarligt sätt kan påverka barns välbefinnande och hälsa?

Genom en ändring i föräldrabalken 2012 är det numera möjligt att skicka barn för psykologisk/psykiatrisk behandling och utredning även om en av föräldrarna motsätter sig detta. Det låter bra men hur fungerar detta i praktiken?

Typfallet för oss i skolan kan se ut på följande sätt. Vi har ett föräldrapar som är skilda och har inte så bra kontakt. Man kan ana att en av parterna är en person som inte är helt lätt att ha att göra med. Ett av barnen har stora inlärningsproblem hänger inte med i skolan och är dessutom inblandad i ständiga konflikter med jämnåriga eller lärare. Det är uppenbart att barnet far illa och bör utredas och kanske få behandling. En av föräldrarna vill att skolan gör något snarast den andre säger kategoriskt nej.

Flertalet kommuner tolkar den nya föräldrabalken så att skolan måste först göra en orosanmälan och socialtjänsten sedan en sedvanlig utredning eleven kan få psykologisk utredning eller behandling .

Vi talar om fyra månaders social utredning med ett något osäkert utfall. Om den bångstyriga föräldern inte vill träffa socialtjänsten eller bor på annan ort så kanske utredningen inte kan genomföras och barnet får ingen behandling.

Den praktiska tillämpningen av barnens rätt i skolan är alltså: har man en mindre omdömesgill förälder och psykisk problematik så är man explicit undantagen från hjälp och utredning åtminstone under en 4 månaders utredningsperiod och ibland längre. De som bäst behöver psykologiskt stöd får det sist och minst. Något att ta upp på en skolkonferens kring barnens rätt?

annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  pulsträning  aktiva klassrum  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se