Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet
Postat 2013-10-15 14:54

ADHD ökar risken för fetma i vuxen ålder

Pojkar med ADHD som diagnostiserats redan barnaåren har en starkt ökad risk att bli överviktiga eller feta som vuxna - även om deras ADHD har behandlats. Det visar en unik studie av barn som följts upp 33 år efter diagnos. Den publicerades i maj i den ansedda amerikanska tidskriften Pediatrics.

Forskarna följde  207 pojkar som vi tiden för diagnos var i genomsnitt 8,3 år gamla och som följdes upp vid 18, 25, och 41 års ålder. Risken för både övervikt och fetma var betydligt högre hos de undersökta pojkarna jämfört med en kontrollgrupp. Skillnaden kvarstod även efter en justering för socioekonomiska faktorer och annan sjuklighet

Det finns flera studier som noterat samband mellan ADHD och fetma i vuxen ålder men denna är den första där man studerat vuxna som fått diagnosen som barn.

Läkare och sköterskor som har hand om barn med ADHD bör vara medvetna om riskerna med övervikt i denna grupp understryker studiens försteförfattare Samuele Cortese.

Postat 2013-10-13 16:12

Missvisande skolstatistik från Lärarförbundet.

Lärarförbundet rankar årligen Sveriges kommuner utifrån deras satsningar på skolan. Undersökningen presenteras som om den var gjord utifrån hur det går för eleverna men läser man det finstilta, vad som ingår i rankingenoch hur de olika delarna värderas så tonar en helt annan bild fram.  Det som är avgörande för placeringen är inte så mycket elevernas skolresultat utan lärarnas löner, arbetsvillkor och hur väl fack och arbetsgivare  kommer överens.

Så kan man inte jämföra skolor och hävda att det är ett elevperspektiv.  Ingen missunnar lärarna bättre lön och arbetsvillkor, tvärtom lärarkollektiver tillhör lönemässigt de mest eftersatta och arbetsmässigt utsatta grupperna på arbetsmarknaden.  Men på samma sätt som man inte kan använda läkarnas löner och antalet patienter de behöver behandla per dag som en måttstock på sjukvårdens kvalitet så kan man inte mäta satsningar på skolan  på det sättet som Lärarförbundet gör.

Ett exempel. Botkyrka kommun söder om Stockholm är en kommun med många lågutbildade och många elever som kommer från länder med bristfällig skolgång pga. krig och inhemskt våld. Inte desto mindre ligger Botkyrka i topp när det gäller hur många elever som läser vidare på högskolan – ett imponerande resultat.  Men med Lärarförbundets rankingmetod hamnar Botkyrka på plats 279 av 290, en totalt missvisande bild.


Vi som arbetar inom elevhälsan vet att hur man stöttar och utreder elever med svårigheter spelar en avgörande stor roll för hur de kommer att klara skolan men elevhälsan finns inte ens med i Lärarförbundets ranking.  Att få en relevant ranking av skolor och kommuner fri från partsintressen känns angeläget.

annonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  tillgängliga lärmiljöer  specialpedagogik  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se