Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet
Postat 2015-08-31 22:08

Vilken elevhälsa som erbjuds beror på var man bor

Den svenska skolhälsvården (elevhälsans medicinska insats) har även internationellt varit en förebild för god elevvård. Sedan över 100 år tillbaka har alla elever, från förskoleklass till gymnasiet haft en lagstadgad rätt till hälsoundersökningar, vaccinationer och andra hälsofrämjande insatser. Dess prioriterade uppgifter idag är att främja psykiskt välbefinnande och identifiera svårigheter som hindrar eleverna att nå kunskapsmålen, exempelvis dyslexi och koncentrationsproblem.

 Så i teorin skulle vi kunna ligga i topp men i praktiken så fungerar det inte så därför att det finns enorma skillnader mellan olika skolor och regioner och våra tillsynsmyndigheter bagatelisrar de medicinska insatserna.

Läs mera om detta i skolläkarföreningens nationella kartläggning 

”Vilken vård du får avgörs av var du bor” som ligger snart på skolläkarföreningens hemsida. Detta tas även upp i en debattartikel i Läkartidningen http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2015/08/Skolhalsovarden-sviker-elever-som-inte-mar-bra-/

annonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk ohälsa  sömn  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se