Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad - Man talar om samarbete men tiger om ojämlikhet i elevhälsan Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet

Man talar om samarbete men tiger om ojämlikhet i elevhälsan

Vår artikel i Läkartidningen har väckt en livlig debatt - och det är många som  går i försvar när man påtalar brister. Här kommer en liten sammanfattning av debattläget så långt. 

Man talar om samverkan och tiger om ojämlikhet.

De som känner sig utpekade för att acceptera bristande likvärdighet i elevhälsan har inte oväntat försökt bagatellisera Skolläkarföreningens kartläggning av elevhälsan som finns i sin helhet på länken nedan. Då våra data är svåra att vederlägga så tar man till känsloargument.

Katrin Hint Pysslingens skolöverläkare sörjer över ” att skolöverläkare enbart ser på elevhälsan ur ett snävt skolläkarperspektiv”. Karin Hints inlägg bör ses i ljuset av att vissa friskolor leder utvecklingen när det gäller minska kostsam läkarmedverkan i skolhälsovården. 29 % av friskolegymnasierna har inga skolläkarbesök alls, ingen kommunal skola ligger ens i närheten av detta. Är det skolläkarnas snäva perspektiv eller avkastningskraven som Karin Hint mest oroar sig för?

Styrelsen för skolsköterskeföreningen vill antyda att skolsköterskornas yrkesroll och professionalitet ifrågasätts om man har synpunkter på vem som skall skriva remisserna till sjukvården. Vad man tycks ha glömt är att syftet med ”remiss till sjukvården” är en begäran om en läkarbedömning eller behandling. Att själva kunna skriva remissen är idag en livlina för många skolsköterskor eftersom möjligheterna att få en läkarbedömning i skolan av eleverna är så begränsade.

Självklart bör den möjligheten finnas kvar. Däremot måsta man ifrågasätta om rektorer och skolsköterskor skall utan en föregående skolläkarbedömning kunna skriva remisser till den högspecialiserade barnpsykiatrin som på många håll redan har kollapsat under remissflödet. Eleverna får inte bättre hjälp för att allt fler yrkesgrupper får remittera direkt till specialist vård utan att ha konsulterat ansvarig skolläkare. 

Och bästa skolsköterskeförening; visst vill era medlemmar göra en fantastisk insats för att förebygga ohälsa så varför inte arbeta tillsammans med skolläkarna för att ge dem de verktyg som saknas? 83 % av grundskolorna och 92 % av gymnasierna saknar definierade och nedskrivna program mot psykisk ohälsa.

Skolläkarföreningen tror i högsta grad på en tvärprofessionell samverkan och en samlad elevhälsa men vi ser också hur särintressen, brist på riktlinjer och ekonomistyrning riskerar att försämra elevernas hälsa genom uteblivna läkarkontroller .

Läs vår nationella kartläggning byggd på svar från 488 skolsköterskor i grundskolan, 131 skolsköterskor i gymnasiet, 34 skolsköterskor i friskolor och 24 verksamhetschefer med ansvar omkring 200 000 elever i c:a 400 skolor. Den visar tydligt elevernas bristfälliga tillgång till god medicinsk elevhälsa.

Klicka här för att läsa kartläggningen (pdf)

Inlagt 2015-09-07 08:09 av Josef Milerad| Läst 55198 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan  sekretess  ansvarsfrågor  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se