Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad - Metodstöd för elevhälsan - riskfyllda råd Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet

Metodstöd för elevhälsan - riskfyllda råd

Att alltfler unga i skolåldern uppger att de känner sig stressade och mår psykiskt dåligt är elevhälsans stora utmaning. Skolor och elevhälsan behöver konkreta råd och stöd hur man ska främja psykisk hälsa och bromsa den negativa trenden. 

 “ Metodstöd för elevhälsan” som “ Uppdrag psykisk hälsa”  har arbetat fram med ett starkt  politiskt och ekonomiskt stöd från Socialdepartementet är tänkt som hjälp till skolorna.  Man beskriver olika tänkbara  orsaker till symptom som nedstämdhet, sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen, föreslår vilka frågor som skolsköterskor och andra  kan ställa till eleven och vilka förebyggande åtgärder skolan kan vidta.

Själva tanken är god men tillvägagångssättet väcker farhågor. Det normala sättet att ta fram råd och riktlinjer är att etablerade forskare och experter sammanställer  ett faktagranskat kunskapsunderlag  som sedan diskuteras med slutanvändare och brukare.

Uppdrag psykisk hälsa har i stället  låtit  anonyma skribenter skriva texter som utgår från en del enskilda skolors praxis. Dessa helt godtyckligt valda underlag har inte genomgått formell granskning och då källangivelser saknas är det svårt att avgöra vad som är etablerade fakta och vad som är rena spekulationer.  

Att utsätta unga  som inte mår bra för oprövade teorier som används lokalt men aldrig har utvärderats menar vi är oetiskt och tyder på bristande respekt för barns rätt till goda och effektiva hälsoinsatser.  

Läs  debattartikeln i Läkartidningen  "Elevhälsa på egen risk" där skolläkare barnläkare barnpsykiater och en expert i medicinsk etik kräver att metodstödets råd granskas av  av myndigheter som Folkhälsomyndigheten eller Socialstyrelsen.  http://lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2018/08/Elevhalsa-pa-egen-risk/

Inlagt 2018-08-07 23:13 av Josef Milerad| Läst 10222 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se