Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad - Nu är det OK med könsuppdelad undervisning Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet

Nu är det OK med könsuppdelad undervisning

Al-Azharskolan i  Vällingby i Stockholm är en av Sveriges största muslimska friskolor 

Där undervisas flickor och pojkar var för sig i idrott och hälsa från förskoleklass till åk 9. Skolan har blivit anmäld för diskriminering men  har friats av Skolinspektionen skriver Lärarnas Nyheter den 26.8  se  http://www.lararnasnyheter.se/mivida/2016/08/26/okej-konsuppdelat-religiosa-skal

Skolans rektor hänvisar till elevernas muslimska bakgrund och att många skulle utebli helt från idrottsundervisningen om den var gemensam för flickor och pojkar.  Skolinspektionen ger rektorn rätt. Myndigheten  konstaterar att det inte finns något som tyder på att undervisningen i idrott och hälsa inte är likvärdig för de olika könen. Samtidigt skriver Skolinspektionen att har bedömningen gäller ”…i det aktuella fallet”.

Håkan Larsson professor vid Gymnastik- och idrottshögskolan tror på ett politiskt   färgat beslut. "Hade det här varit en annan skola så hade beslutet blivit att skolan måste jobba med sina jämställdhetsproblem och lösa dem".

Håkan Larsson forskar  om flickors och pojkars villkor i ämnet idrott och hälsa. Om elever upplever obehag i könsblandade situationer bör skolan hjälpa dem att umgås på ett jämbördigt sätt.. Att i stället konsekvent dela upp efter kön tycker han är att göra eleverna en björntjänst.

 De håller inte flickornas idrottslärare Nina Da Mata om. Hon  tycker  att fördelarna med könsuppdelning överväger. Hon skulle vilja undervisa på samma sätt om hon jobbade på en skola utan muslimsk profil. Flickorna blir tryggare när de får vara i en egen grupp.

Vad säger Skolverket? Hur ska vi tolka värdegrund normkritiskt perspektiv och jämställdhetsarbete numera ? Hjälp oss tänka rätt!

Inlagt 2016-08-29 00:35 av Josef Milerad| Läst 31574 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

sekretess  när ett barn far illa  elevhälsa  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se