Elevhälsan - Elevhälsan - Josef Milerad - ”Sverige bör säkra tillgång på vaccin” Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Josef Milerad

Ordförande i skolläkarföreningen, docent vid Karolinska Institutet

”Sverige bör säkra tillgång på vaccin”

Under det att de stora partierna talar om barns hälsa i bara allmänna ordalag har Ella Bohlin från lilla KD skrivit ett jättebra inlägg i SvD om bristen på vaccin och vad vi bör göra åt det http://www.svd.se/sverige-bor-sakra-tillgang-pa-vaccin .

Så här skriver Ella bl.a.  : 

”Sverige bör säkra tillgång på vaccin” | SvD

I sommar har 1 000 barn i Stockholms läns landsting gått miste om vaccin mot tuberkulos. Det är barn som reser mycket utomlands och som är i stort behov av vaccinet. Under det senaste året har leveransen av vaccin till Sverige återkommande drabbats av avbrott. Det har lett till en ny bristsituation i hela landet. För första gången kan vi därför tydligt se de luckor som finns i ansvarsfördelningen, från att problemet identifierats till att varje barnavårdscentral kan förses med vaccin.Situationen riskerar att försvåra möjligheten att leva upp till det nationella vaccinationsprogrammet på både landstingsnivå och nationell nivå.Låt mig vara tydlig med vad det här innebär. Polio och andra allvarliga sjukdomar kan komma tillbaka om inte regeringen agerar skyndsamt. Vi har ingen egen tillverkning i Sverige och inga vaccinlager. Vi står helt oskyddade i denna svåra situation. Medan vi politiker diskuterar vems ansvaret är kan våra barns hälsa påverkas negativt.

Heja Ella! 

äntligen en politiker som tar upp viktiga och konkreta frågor i stället för att prata allmänt om visioner och vilka tjusiga mål man vill nå.

Inlagt 2015-09-24 16:36 av Josef Milerad| Läst 52167 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

samverkan elevhälsa  lärarhälsa  tillgängliga lärmiljöer  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se