Elevhälsan - Elevhälsan - Nurses in Action - Idag lyser solen i Pirkkala Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Nurses in Action

Följ med på ett EU-projekt med ledningsansvariga skolsköterskor från fem kommuner.

Idag lyser solen i Pirkkala

Dagen började med att vi fortsatte våra diskussioner med Anna om skolhälsovården och om preventionsarbetet. Vi pratade även om barn med viktproblematik och psykiskohälsa.

De har klara direktiv för barn med överviktsproblematik, när de ska remitera eleven för blodprovstagning, träffa dietist och läkare. Vi har även pratat om elever med neuropsykiatrisk problematik, dyslexi och dyskalkyli.

Vi träffade special läraren Johanna, hon arbetar som koordinator i ett projekt som startade 2007 på begäran från regeringen. Uppdraget var att utarbeta riktlinjer för hur skolan ska ta hand om elever med behov av speciellt stöd. Arbetet påminner mycket om vårt "från dubbla spår till elevhälsa" man vill öka samarbete mellan olika aktörer i skolan för att främja elevens lärande och hälsa. En ny lag i Finland trädde i kraft 1/1 2011 den möjliggör ett lättare samarbete mellan olika professioner i skolan och har även lättat på sekretessen.

Vi fick idag även träffa tandhygienisten Sari som berätta de om tandvården, den påminner om vår folktandvård. Alla elever i Pirkkala får träffa tandhygienist varje läsår och de erbjuder även tandregleringen för alla som vill. Hon berättade om deras förebyggande arbete men trotts det visade statistik att 50% av eleverna bara borstar tänderna en gång per dag, oftast hinner de inte på morgonen.

Vi träffade även Sirkaliisa, verksamhetschefen på hälsocentralen. Hon berättade att de har varit på studiebesök i England de har tittat på deras arbete med att öka invånares inflytande och över hur hälsofrämjande arbetet erbjuds från kommunen. Det var ett spännande projekt om delaktighet och medverkan.

Sirkaliisa berättade även att från Ht anställs en barnpsykiatri ssk då skolsköterskorna efterlyst hjälp för elever med psykiatrisk problematik.

Detta var allt från dagen, nu ska vi ut och äta en bit mat och ev. träffa Sirkka lisa på en jazzklubb om vi inte somnar av alla intryck innan...

Lotta Hylén och Anna Jung direkt från Pirkkala

 

 

Inlagt 2011-04-14 00:00 av Nurses in Action| Läst 26091 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

Psykisk hälsa  Psykologisk motståndskraft  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se