Elevhälsan - Elevhälsan - Helena Wallberg - Lektionsdesign på distans - förebygg svårigheter med virtuell gemenskap Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Specialpedagogen Mod & Metod

Det inkluderande klassrummet

Lektionsdesign på distans - förebygg svårigheter med virtuell gemenskap

Nu är det dags att ta klivet in i en virtuell värld och pröva undervisning som inte sker inom fyra fysiska väggar. Jag vet att många grundskolor också planerar för en eventuell distansundervisning. Hur kan man tänka för att det ska bli så väldesignat som möjligt? Jag funderar och försöker dela med mig av några tips för att få det att funka för alla elever och förebygga skolsvårigheter som lätt kan uppstå i en virtuell lärmiljö. 

En fredageftermiddag cirkulerade jag bland grupperna i min klass och följde upp deras arbeten. En grupp berättade att de väntade på att “Micke” skulle bli klar med sin del. Va? Sa jag, Micke är ju inte här! De förklarade att de bjudit in honom via Skype och eftersom vi ändå jobbade i delade Google-presentationer så tyckte de att de skulle dra in honom i arbetet hemifrån. Vilka klasskompisar! Det blev en lösning som vi testade då och då. Det jag lärde mig av ”Mickes” skolsituation var att gemenskapen är central oavsett hur man sedan löser allt annat praktiskt. 

Skapa digital gemenskap

“Micke” hade goda klasskamrater som inkluderade honom. Han var del i gemenskapen även när han inte var där. När många nu börjar jobba digitalt finns en risk att man tappar gemenskapsaspekten när alla sitter på sin kammare och jobbar enskilt med instruktioner som förmedlats digitalt. Hur kan vi förebygga det? Vi vet ju att enskilt arbete är en rejäl riskfaktor som tyvärr kan förstärkas på distans. Jag tänker fem punkter att ha koll på för att förebygga riskerna: 

  1. Schema som vanligt. Se till att det inte blir förändringar i schemat.

  2. Upprop som vanligt – se till att du som lärare har koll på vilka som ska vara med och ropa upp alla namn när du möter klassen i något mötesforum. De som inte är där kontaktas. Precis som vanligt. 

  3. Sätt in eleverna i små grupper som har som uppgift att vara resurser för varandra. Antingen genom digitala program där man skapar grupper eller genom att bara dela in dem och be dem ha kontakt under dagen. En lärgrupp kan skapas för varje lektion eller för en hel vecka, beroende på syfte och innehåll och grupp. 

  4. Låt eleverna jobba i delade dokument eller delade presentationer som blir en elevportfölj. De behöver inte bara skriva i dem men de ska publicera allt arbete (musik, film, bild, text, samtal, rollspel…) i en delad plattform. Prezi eller padlet kan vara en anslagstavla för hela gruppen där varje mindre lärgrupp lägger upp arbetet. 

  5. Ha regelbundna meets/hangouts/teamsmöten/skypesamtal….med lärgrupperna under lektionen eller under dagen. Börja med ett gemensamt möte där alla ska synas i bild och gå sen över till möten med grupperna. Avsluta lektionen med helklassmöte där alla ser varandra. Acceptera om någon hellre vill vara med i chatten men säg hej då till varandra och tacka varandra för att alla hjälpts åt.  


Den digitala lektionens faser

Även den digitala lektionen kan utgå från faserna:

Sätt igång: Rutinen är att samla gruppen i en meet/hangout eller vilket program man nu använder. Börja med samma ritualer som i klassrummet men använd digitala verktyg. Här är ett exempel där jag skapade ett google formulär för dagens ord istället för att ta det på tavlan:Skärmavbild 2020-03-18 kl. 12.32.45

Skapa nyfikenhet genom att dela en meme eller en gif eller annat som eleverna tycker är töntigt men som väcker deras uppmärksamhet. En bild som påminner om att vi ska hålla kontakten kanske?  

street art loop GIF by A. L. Crego

Klargör förväntningar genom att dela en lektionslogg där all information om lektionen finns tillgänglig för alla. Skriv instruktionen i text, i punktform och lägg in en inspelad ljudfil eller film där du berättar om uppgiften och hur de kan göra. Ge gruppmedlemmarna i varje lärgrupp roller: tidshållare, peppare, den som kontaktar dig om det uppstår frågor eller bekymmer, den som spelar in, publicerar…Jag gillar att hitta exempel på roller i kooperativt lärande-bloggen .

Aktivera eleverna genom att låta dem jobba med uppgiften och öppna för att använda olika verktyg, olika sätt att kommunicera och producera. Hjälp dem hålla fokus genom att gå in i deras delade dokument/anslagstavlor och återkoppla snabbt. Det måste inte vara världens bästa återkoppling i detta läge, syftet är att hålla alla på banan. Förstärk goda saker – kvalitet, ansträngning, samarbete, kreativitet… Färglägg textdelar som visar god kvalitet för att skapa motivation, det vill säga att eleverna ser att deras prestationer ger resultat.  Här ett exempel från en fd elev där jag har markerat en mening som innehåller god formell och avancerad engelska:

Skärmavbild 2020-03-18 kl. 12.36.36

Sätt igång ankaruppgifter. En ankaruppgift är en uppgift som alla har men som kan se olika ut beroende på intresse eller lärbehov. Det är eleven som är medskapare till ankaruppgiften och påverkar hur den ser ut. Antingen är det ett fördjupningsarbete som passar elevens intresse eller något som ska tas igen eller repeteras. Ankaruppgiften ska vara angelägen för eleven att jobba med. Denna uppgift kan finnas i bakgrunden och tas fram när annat är klart eller så avsätts tid för alla elevers arbete med sina ankaruppgifter oavsett ämne. Skapa en anslagstavla, en hemsida eller annan plattform där elever visar upp sina ankaruppgifter både i process och som färdig produkt. Det kan bli ett bra sätt att få underlag för bedömning i olika ämnen.

ankare

Bearbeta och reflektera. Bestäm i början av lektionen en tid då alla ses igen i en meet/hangout/teams…för att följa upp och reflektera tillsammans. Låt eleverna ställa frågor muntligt eller via chatten. Gör Kahoot med dem med några småfrågor för att se om de har förstått eller gjort det de ska. Låt grupperna tävla mot varandra i Kahoot. Kanske kan en lärgrupp i taget ha ansvar för att skapa en Kahoot om dagen för att få igång sina klasskamrater? 

Se till att alla elever har ett eget dokument eller presentation där de publicerar sina arbeten. Be dem skriva färdigt meningar som till exempel: Idag är jag nöjd med att….eller Om jag skulle göra om denna lektion skulle jag…(Fas 5 och 6) Punktmarkera elevarbeten som du vet kan vara lite mer tunnsådda än andra och visa att du kollar upp och stämmer av hur arbetet går. Det här kanske behöver göras efter lektionen också. 

Avsluta lektionen genom att sammanfatta syftet med lektionen och vad du förväntade dig att alla skulle göra, lära, kunna. Tala om vad du är nöjd med i deras arbete. Berätta vad som kommer att hända nästa gång och påminn om att de ska titta i din lektionslogg (för läsande elever) för att förbereda sig innan nästa lektion. Be eleverna skapa ett ordmoln i mentimeter eller i answergarden där de skriver ett ord som beskriver innehållet i lektionen. Dessa bilder kan man spara i lektionsloggen. Så här såg det ut i måndags när jag hade digital ”lektion” med lärare:

Reflektera själv kring hur det gick: vilka elever kan behöva att man kollar upp ännu mer? Fungerade de frågor du hade formulerat? Fungerade instruktionen? Behöver något skruvas till nästa lektion? Vem kan hjälpa mig att komma på något kul/smart/nödvändigt?


Vi kan ju bara pröva oss fram nu, det värsta som kan hända är att något inte funkar fullt ut. Eftersom vi alla är i samma båt finns stor förståelse för att vi måste vara kreativa, våga pröva, misslyckas, pröva igen och hitta gemensamma lösningar. Eleverna har säkert väldigt mycket goda förslag att komma med. Det viktigaste är att tydligt tala om för dem att vi fortfarande jobbar ihop och bygger gruppen även om vi sitter på olika håll. Kamratlärande, explicit undervisning och fokus på strategier är fortfarande de ingredienser som behöver finnas i undervisningen. Det viktigaste är att vi inte hemfaller åt förmedlingspedagogik och tar för givet att elever ska klara av att driva sitt eget arbete i hemmet. Ta hand om dig och varandra! 

 

Einklatschen Zusammen GIF

Inlagt 2020-03-18 14:38 av Helena Wallberg| Läst 7086 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

digital stress  rörelse i skolan  stress  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se