Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - Barn har rätt! Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator, rådgivare, metodutvecklare. Utbildar och föreläser. Har lång erfarenhet av förebyggande arbete för och med barn och unga inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.

Barn har rätt!

Barnkonventionen, FN:s konvention om barnets rättigheter, fyller 27 år på söndag 20 november. De flesta av oss i skolan känner säkert till att den ska bli lag i början av 2018 och att tanken med det är att stärka barns rättigheter. Men redan nu är kommunerna bundna av den eftersom Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Det innebär att vi folkrättsligt förbundit oss att implementera den. Trots det, visar en undersökning gjord av Nätverket för barnkonventionen att varannan kommun saknar en strategi för att förverkliga konventionen. Det är allvarligt eftersom många av barns rättigheter gäller på kommunal nivå och ska föreverkligas där, till exempel i skolan.

BRIS som arbetar för barnets rättigheter har skrivit en text till unga om utredningen att barnkonventionen ska bli lag och vad BRIS anser om det. Jag rekommenderar er att läsa det. Ni får en utmärkt utgångspunkt för samtal mellan elever och skolpersonal, elever och elever. Alla på skolan får värdefull kunskap och inspiration för fortsatta samtal.

BRIS text till unga om utredningen, och vad Bris tycker, hittar du här: https://www.bris.se/?pageID=689

Inlagt 2016-11-17 13:13 av Titti Schönbeck| Läst 38765 ggr. | Permalinkannonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  förskola  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se