Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - Barns rättigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator, rådgivare, metodutvecklare. Utbildar och föreläser. Har lång erfarenhet av förebyggande arbete för och med barn och unga inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.
Postat 2014-12-19 11:37

Skolan kan spela stor roll för barn i utsatthet

I julavslutningstalet önskar rektor alla God Jul & Gott Nytt år och säger att han vet att det är en svår högtid för många. Säger att han vet, för så var hans egen barndom, och så ska det inte behöva vara för någon. Ingen dag. Inte på storhelger. Han berättar om rädsla och ensamhet. Detta blir till tröst för alla som vet och känner igen sig och för alla som tänker ”han pratar om min kompis”.

20 november på Barnkonventionens 25 årsdag, påmindes vi om att mycket har blivit så mycket bättre. Det är bra. Men barns rättigheter gäller hela tiden, varje barn och varje dag. Vi i skolan har ett ypperligt tillfälle att nå alla skolbarn. Det minsta vi kan göra är att se till att alla barn vet vart de kan vända sig, när det är akut och när det inte är det. Att de vet att de inte är ensamma, att det inte är deras fel och att det finns hjälp att få. Vi kan hjälpa barn utveckla strategier att hantera sin vardag.

Skolan är till hjälp med förutsägbarhet, gemenskap, kunskapsglädje. Delaktighet stärker och bidrar till meningsfullhet inte minst för barn i olika utsattheter. Vi vet att då barn görs delaktiga får vuxenvärlden och alla ny kunskap. Kunskap vi annars går miste om.

Jag önskar att alla barn känner sig trygga nog att prata med sin mentor, någon annan pedagog, kuratorn eller den de känner förtroende för, när de själva eller en kompis behöver hjälp.

Jag önskar att vi blir bättre på att våga fråga, lyhört lyssna och ta barn på allvar. Finnas kvar.

Jag önskar precis som barn och unga ofta uttrycker i olika rapporter att former för delaktighet utvecklas och att vi gör det tillsammans. Tror det är viktigt för annars riskerar det att bli pynt och dekoration, något att bocka av på checklistan.

annonser

Föreläsare

Ämnen

utveckling  handledning  förskola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se