Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - Barns rättigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator, rådgivare, metodutvecklare. Utbildar och föreläser. Har lång erfarenhet av förebyggande arbete för och med barn och unga inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.
Postat 2015-05-18 17:05

Rättigheter i praktiken

Vinden blåser i rätt rikting. Jag tänker på alla som arbetar med att konkretisera barnkonventionens intentioner, det vill säga, göra barnkonventionen i praktiken. Vi vet att hälsa och lärande hänger ihop, att det är viktigt med en god elevhälsa. Frågan är ändå om vi vet hur viktigt sambandet hälsa och lärande är. Elevhälsans roll i värdegrundsarbetet kan inte nog betonas och att det är en skyddsfaktor att klara skolan. En trygg och stimulerande lärandemiljö främjar hälsa, för alla elever och goda relationer till pedagoger är viktigast för lärande. ”När man mår bra lär man sig. När man lär sig mår man bra.” Det är olika perspektiv värda att begrunda. Att lära elever bemästrande strategier ingår i skolans uppdrag. Så hur gör vi?

Elevhälsoteam runt om i landet går Skolverkets kurs om förstärkt elevhälsa. Det är värdefullt att träffas, få samma kunskap, diskutera frågor med andra skolor och göra en handlingsplan för det fortsatta elevhälsoarbetet. Förhoppningen är att skolor, oavsett var de ligger och oavsett huvudman, kommer att ha fokus på främjande, förebyggande elevhälsa. Jag funderar en del på hur vi involverar elever i skolutvecklingen. För en god skolutveckling är det viktigt med elevfokus, att elever är involverade, annars är det inte mycket bevänt med demokratin i skolan. Jag tycker att vi behöver prata mer om frågor som:

  • Vilken barnsyn har vi? Stämmer barnsynen vi har med barnkonventionens syn på barn som rättighetsbärare?
  • Hur vill vi att det märks och kommer till uttryck i läromiljön, i beslut vi fattar, i mötet med elever?
  • Vad behöver vi göra för att nå ett reellt elevinflytande?
  • Vad är en rättighetsbaserad skola?

I Rädda Barnens undersökning Ung röst 2014, svarade 25 000 elever i årskurs 6,8 och ettan i gymnasiet på frågor om sina rättigheter och kom med synpunkter på arbetsro, skolmat, stress, lärare och mobbning. Det kom fram att de vill ha mer inflytande över frågor som rör dem. Många känner stort engagemang för såväl sin egen situation som för samhället i stort men eleverna beskriver även en känsla av maktlöshet och menar att vuxna inte alltid lyssnar, lyssnar de så händer oftast ingenting ändå.

Läste för ett tag sedan i Södermalmstidningen att Elevråden på fyra Södermalmsskolor i Stockholm har gått samman för att kunna påverka i större utsträckning. Det blir intressant att följa. Hoppas att det ökar möjligheterna till elevinflytande. Och om mindre än ett år, senast 28 februari 2016, kommer utredningen om hur Barnkonventionen ska införlivas i svensk lag. Det pågår en hel del, vinden blåser åt rätt håll även om backlashen när det gäller synen på barn kommer till uttryck i märkligt bakåtsträvande debattinlägg i media nu och då. Att arbeta rättighetsbaserat är ett av skolans uppdrag och vi är många som arbetar för en utveckling i rätt riktning.

annonser

Föreläsare

Ämnen

hälsa  sekretess  utveckling  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se