Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - Barns rättigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator, rådgivare, metodutvecklare. Utbildar och föreläser. Har lång erfarenhet av förebyggande arbete för och med barn och unga inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.
Postat 2016-05-02 17:55

Samhället sviker barn som växer upp i familjer med missbruk

I dag, 2 maj, presenterar Junis, IOGT-NTOs Juniorförbund sin årliga rapport  "Upptäck i tid” om vilket stöd kommuner erbjuder barn i familjer med missbruk. Den består av artiklar som rör ämnet, enkätundersökning av vilket stöd kommunerna i landet erbjuder barn, en analys av enkäten samt tips på litteratur, studier, webbsidor med mera. 75 % av landets kommuner har svarat.

Hur ser det då ut? De flesta kommuner erbjuder något stöd. Det kan vara i form av stödsamtal, vilket är vanligast, stödgrupp, kontaktfamilj/kontaktperson, familjegrupp, verksamhet inom elevhälsan, läger för målgruppen. Den främsta kontaktvägen till stöd för barn är enligt rapporten skolan. Tätt följd av socialtjänsten.

Det stora problemet är att väldigt få barn nås. Enligt rapporten nåddes under år 2015 enbart 2 290 barn till missbrukare av de olika stödinsatser som kommunerna erbjöd. En uppgift som enligt Junis ska tolkas mycket försiktigt. Tänk då på att cirka 400 000 barn beräknas växa upp i en familj med riskabel alkoholkonsumtion.

Hur kommer sig detta? Vet inte de som arbetar med barn vilket stöd kommunen erbjuder barn? Vet inte de som arbetar med vuxna vilket stöd som finns för barn i olika åldrar? Hur kan barnen nås av det stöd som ändå finns?

Uppenbarligen är det ett enda stort lotteri om barn får det stöd de har rätt till eller inte. Det beror på var föräldrarna bosatt sig. Det beror på hur politiker och chefer prioriterar, om vuxna har kunskap, om vuxna har barnrättsperspektiv eller inte. Det beror på om vuxna samverkar på ett bra sätt med gemensamma mål. Och så vidare. Vi kan utgå från att föräldrar vill sina barn väl men att de inte alltid förmår göra det som är bäst för barnet. De kan själva behöva stöd.

Det är helt oacceptabelt att samhället brister i stöd till barn som anhöriga. Brister i att se till att deras rätt till information, råd och stöd tillgodoses.

Stödgrupper har funnits 30 år i Sverige. Ersta Vändpunkten jubilerar i år. Det finns kunskap, erfarenhet, forskning, goda exempel. Så hur kan det vara så att Junis trettonde rapport om barn i missbruksmiljö visar att det har blivit sämre, att så få barn får stöd? Det är mycket bekymmersamt. Barndom pågår NU.

Jag började arbeta med stödgrupper 1993. Detta väntande jag mig inte 2016.

Låt denna rapport vara en väckarklocka. Läs den! Hur ligger er kommun till? Diskutera på din arbetsplats och med dina politiker. Se över vad ni är skyldiga att göra, ta reda på vad som redan görs och lär av goda exempel som finns i rapporten.

Rapporten ”Upptäck i tid ”finns på www.junis.org/rapport, där går det att se svaren kommun för kommun.

annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  skola  utbildning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se