Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - Barns rättigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator, rådgivare, metodutvecklare. Utbildar och föreläser. Har lång erfarenhet av förebyggande arbete för och med barn och unga inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.
Postat 2017-09-15 16:31

Sverige har lovat följa barnkonventionen

Elever sittstrejkar i skolorna. Det har de gjort sedan höstterminen började.De sittstrejkar för att barn och unga som flytt till Sverige riskerar att utvisas till Afghanistan, ett land vi vet är inte säkert. Det gäller deras liv, deras syskons, kamraters och medmänniskors liv. Sittstrejken för att stoppa utvisningarna till Afghanistan började den 6 augusti på Mynttorget. En attack från högerextrema samt behovet av mer plats ledde till att strejken flyttades till Medborgarplatsen för att därefter förläggas till Norra Bantorget. Liknade manifestationer ses i hela landet.Den ideella organisation som står bakom strejken heter "Ung i Sverige"och består av unga som flytt våld och förföljelse.

De är inte ensamma i sin protest mot utvisningar och rättsosäkerhet. Skolledare, lärare, skolsköterskor och skolkuratorer protesterar. Många andra yrkesgrupper, organisationer, föreningar och sist men inte minst många enskilda.

För barn och unga är det en förfärlig och förödande väntan. Det tycks som att barnkonventionen är bortglömd. I Barnombudsmannens årsrapport "Vi lämnade allting och kom hit" (2017) berättar barn om flykten och den nya tillvaron i Sverige.

I barnkonventionen står det till exempel att:

*barn som är på flykt har samma rättigheter som alla barn.

*barn som drabbas av krig ska få skydd och stöd.

*barn som är under 15 år ska skyddas från krig.

*barn som saknar föräldrar ska få hjälp av samhället.

*barn som varit skilda från sina föräldrar ska få hjälp att träffas igen.

Men hur är det egentligen?

Så här står det i uppropet "NOG- vi skolledare står inte heller ut!":

"Rättsosäkra och utdragna processer, som vi aldrig skulle acceptera när det gäller barn födda i Sverige, har skapat nya och ännu värre trauman hos de ensamkommande barnen. Utsikterna att bli slumpmässigt åldersuppskriven och /eller hemskickad till ett livsfarligt land, som ofta inte ens är hemlandet, har skapat ett inferno för barnen och ungdomarna. Vi upplever detta varje dag i våra skolor." 

Den 11 september kom en rapport från yrkes- och volontärnätverket "Vi står inte ut" som heter "Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för ensamkommande barn och unga." Rapporten bygger på hundratals berättelser från nätverkets medlemmar och beskriver barn och ungas vardag.

Det är en förfärande verklighet. Rapporten borde vara obligatorisk läsning för alla med makt, politiker inte minst.

I elevhälsans uppdrag ingår att främja hälsa och förebygga ohälsa och att arbeta åtgärdande. Vi ska arbeta på organisations-, grupp- och individnivå. Då behövs rätt förutsättningar. Där är vi inte än.

Att gå i skolan är viktigt. Att vara trygg nu och inför framtiden. Politisk vilja är nödvändig för att få stopp på utvisningarna till Afghanistan. 

#låtdeungastanna

Barns rättigheter
annonser

Föreläsare

Ämnen

Säkerhet  Konflikthantering  Trygghet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se