Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - Barns rättigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator, rådgivare, metodutvecklare. Utbildar och föreläser. Har lång erfarenhet av förebyggande arbete för och med barn och unga inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.
Postat 2018-12-19 16:30

Rättigheter i praktiken i vardagen

Den 10 december var det 70-årsdagen av att deklarationen om mänskliga rättigheter antogs. Det var Nobeldagen och årets tema mod. (Motsatsord feghet, rädsla, modlöshet).

Mod i skolan. Mod för barn, för unga, för elever. Vad behöver vi i skolan vara modiga nog att göra, eller inte göra?

Skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Med det menas att skolan ska uppväga skillnader för hur det är i hemmet för elever. Det ska inte spela så stor roll, eller avgöra, hur elever klarar sig. Elever som växer upp i missbruksmiljö, med våld, i otrygghet. De som kallas ”barn som anhöriga”. För att det är något med deras föräldrar/ vårdnadshavare som påverkar dem som tex svår sjukdom, beroende, funktionsvariationer. Alla behöver skolan som trygg plats, en del mer än andra. Alla behöver skolpersonal och skolledning som har kunskap och vågar agera.

Skolans viktiga uppdrag att uppmärksamma elever och ge de som mest behöver omsorg i högre dos, påminns vi extra om nu när det är kallt ute och snart är jullov.

Alla Sveriges elever har inte ett hem, många inte ens en sovplats. Vi har hemlösa elever som trots det tar sig till skolan och kämpar hårt varje dag. Den nya gymnasielagen, som långt ifrån omfattar alla unga, har inte knutits till det grundläggande behovet och rätten till bostad, till ett hem.

En helhetssyn, ett helhetsgrepp saknas. Skolan med trovärdiga hoppingivande vuxna som visar att de ser och förstår har stor betydelse.

Enligt Socialstyrelsens PM, Kunskapcentrum för ensamkommande barn,18 december 2018, i denna undersökning angående flyktingar som beviljats tillstånd till uppehälle för gymnasiestudier, hösten 2018, alltså ej under asyllag, svarar 50 procent av kommunerna att de inte har vidtagit  åtgärder för boende för dem. De ensamkommande som var barn 2015, ska vid fyllda 18 år (eller åldersuppskrivna) klara av att hitta ett boende med låg kostnad (något inte svenska ungdomar upp till 21 års ålder anses klara av). Studier på heltid utan boende är en omöjlig ekvation. Det skapar utsatthet och en otrygghet för alla och ger en avsevärd högre kostnad. Ur alla aspekter. (I budget prop. för 2018 avsattes 120 000 000 kronor årligen 2018-2010 för ideella organisationers åtgärder mot hemlöshet bland unga vuxna. Av dessa 120 000 000 kronor har mycket delats ut till kyrkor, som inte enligt sina regler kan erbjuda boende. Mycket lite av pengarna har gått till boende som de var avsedda för.)

Barnombudsmannen har för att höja kunskapen hos barn och unga om FN:s konvention om barnets rättigheter tagit fram en webbplats med information, lektionsupplägg, lärarhandledning. Den heter Mina Rättigheter

Minarattigheter.se riktar sig till barn och unga. Här kan elever lära sig om rättigheter de har. Elevdelen hittas på minarattigheter.se/lektion. I Pedagogdelen hittar pedagoger lektioner om barnkonventionen och handledning. Lektionerna går att använda i ämnen som exempelvis samhällskunskap, idrott. Läs mer på minarattigheter.se/pedagog. Webbplatsen och materialet har tagits fram tillsammans med pedagoger med hjälp av barn och unga.

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/mina-rattigheter/ Detta är ett bra sätt att lära sig mer om barnkonventionen.

Skriver detta i förhoppning om en rättighetsbaserad skola och att ALLA elevers rättigheter tillgodoses. 

barn som anhöriga Barns rättigheter elevhälsa hälsofrämjande och förebyggande Psykisk hälsa samverkan
annonser

Föreläsare

Ämnen

förskola  skola  utbildning  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se