Elevhälsan - Elevhälsan - Titti Schönbeck - Barns rättigheter Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Titti Schönbeck - Barns rättigheter

Titti arbetar som skolkurator, rådgivare, metodutvecklare. Utbildar och föreläser. Har lång erfarenhet av förebyggande arbete för och med barn och unga inom socialtjänst, elevhälsa och idéburen sektor.
Postat 2019-04-08 16:07

HUR SÄKRAS ATT ELEVER INTE DISKRIMINERAS?

x

Barnkonventionen blir lag 1 januari 2020. Många undrar hur väl skolan och andra myndigheter är rustande för att kunna tillämpa lagen. Om kompetensen finns. Om elever ses som rättighetsbärare. 

Hur säkras att elever inte diskrimineras?

Jag nås av larm om olika former av utsatthet. Om elever som diskrimineras. Om grupper av elever vars rättigheter har förhandlats bort.

Lärarnas yrkesetiskaråd och Lärarnas riksförbund larmar. Lärare är inblandade i asylprocessen och de ska indirekt avgöra om eleven får stanna i Sverige eller inte.

Varje lärare ska bedömma hur kravet i gymnsielagen på "aktivt deltagande i studier" uppfylls.

Det är mer än ett svårt etiskt dilemma.

Det avgör elevers liv och framtid. Det kan innebära att eleven tvingas till världens just nu dödligaste land. Ett land som hen kanske aldrig ens har varit i. Slits upp från sitt sammanhang efter flera år. Det påverkar hela skolan- elever, skolpersonal, ledningen. Plus alla dessa människors nätverk. 

Har alla elever i Sverige 2019 rätt att sjukanmäla sig när hen tex lider av psykisk-och/eller fysisk ohälsa pga trauma, ångest, sömnrubbningar eftersom det för vissa kan vara förenat med en påtaglig risk? Vad säger ansvariga? Vad säger Migrationsverket? 

Justitie-och migrationsminister Morgan Johansson ger i en intervju följande kommentar apropå att lärare protesterar. Källa SVT Nyheter 2019-04-08

  • Bilden kan innehålla: text

"Krav på att gå i skolan." Ges alla samma förutsättningar att klara studierna om vissa inte ens har boende ordnat och inget stöd från föräldrar? Hur var det med skolans kompensatoriska uppdrag?

Det är akut. 

I morgon inleds Barnrättsdagarna i Örebro. Jag hoppas att många från elevhälsan är där och att denna form av utsatthet kommer upp. Temat  är ”Barn i utsatta situationer".

annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  Psykisk ohälsa  rörelse i skolan  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se