Elevhälsan - Gudrun Löwendahl Björkman - Nya versioner av vägledningshäftena Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Gudrun Löwendahl Björkman - Nya versioner av vägledningshäftena

Publicerad: 2017-08-21
Nu finns version 7 av ”Vägledning för grundskolan – Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd” samt version 3 av ”Vägledning för gymnasieskolan –
Från att förebygga svårigheter till att göra extra anpassningar och att ge särskilt stöd”

Häftena utgår från Skolverkets olika allmänna råd och stödmaterial, läroplanerna, rapporter från våra skolmyndigheter samt aktuell forskning.

För att underlätta er dokumentation finns många användbara bilagor och blanketter exempelvis för extra anpassningar.

I de nya versionerna finns nu också ännu mer konkret stödtext till hur ni kan dokumentera utredningar om elevers behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Bland annat finns konkret stödtext inskriven direkt i Skolverkets blankettexempel för utredning och åtgärdsprogram.

I häftet redovisas matriser med generella förmågor från kunskapskraven som kan få stor betydelse för elevers
måluppfyllelse. Det finns även en åtgärdsbank med ca 150 stycken stödinsatser. De kan användas vid planering av arbetsområden för att skapa en tillgänglig lärmiljö, för att förebygga svårigheter och som extra anpassningar.

www.GLBatgardsprogram.com kan ni läsa mer om innehållet och vad andra anser om häftena. Materialet säljs där som PDF-filer för egen utskrift/digital läsning till en låg kostnad.

     

        


annonser

Föreläsare

Ämnen

sömn  hjärnan i skolan  fysisk aktivitet  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se