Elevhälsan - Boktips Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Boktips

Boktips

Ylva Ellneby: Barns rätt att utvecklas

Denna handbok om barns motoriska, perceptuella och språkliga utveckling är vid det här laget en klassiker – nu kommer den tionde utgåvan! Boken trycktes första gången 1991 (Utbildningsradions Förlag) och finns även översatt till engelska. Texten är omskriven, reviderad och uppdaterad.  Läs mer


Torkel Klingberg, Den översvämmade hjärnan : en bok om arbetsminne, IQ och den stigande informationsfloden

Torkel Klingberg är professor i kognitiv neurovetenskap vid Stockholm Brain Institute, Karolinska Institutet, Stockholm. Hans forskning handlar om hur hjärnan hanterar uppmärksamhet och arbetsminne. Framförallt har han studerat hur hjärnan och dessa förmågor utvecklas under barndomen och hur de kan förbättras med träning."  Läs mer


Liza Marklund: Lotta Snickare, Det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper varandra

Det är svårt att vara människa. Att vara kvinna är ännu värre.
Missförstånden mellan män och kvinnor är lika många som olikheterna.
I en rolig och träffsäker bok beskriver Liza Marklund och Lotta Snickare hur vi ramlar in i våra roller utan att egentligen vara medvetna om hur det gick till. Med personliga exempel förklarar de skillnader och skeenden i mäns och kvinnors liv - och de serverar verktyg för att ändra på sakernas tillstånd:  Läs mer


Barn och unga i sorg och trauma

Om stödgrupper efter flodvågen  Läs mer


Linda Nederberg: från Överlevarlandet till Livslevarlandet

I sin bok, från Överlevarlandet till Livslevarlandet, berättar Linda Nederberg om den långa resan tillbaka till livet och livsglädjen, från en tillvaro som bulemiker. Om behandling, om framgångar och motgångar. Det är en rak, mycket ärlig skildring om ett problem som drabbar ett stort antal unga människor i Sverige, företrädesvis tjejer.  Läs mer


Ann-Mari Thurelius: DOPNING fakta och erfarenhet av missbruk

Antalet personer som missbrukar illegala dopningpreparat ökar lavinartat i Sverige. När blödande acne, bröstutveckling, aggressivitet och andra allvarliga biverkningar inte längre går att dölja söker dom i bästa fall vård. Det är av största vikt att vårdpersonalen känner igen och tar deras symtom på allvar.  Läs mer


Ross W. Greene: Explosiva barn

Ett nytt sätt att förstå och behandla barn som har svårt att tåla motgångar och förändringar  Läs mer


Skolhälsovård

Skriftserien Skolhälsovård utkommer med fyra nummer per läsår och vänder sig i första hand till skolsköterskan och elevvårdsteamet på skolor och på vårdcentraler. Varje nummer har ett tema som ger aktuell och fördjupad fortbildning.
Exempel på ämnen som behandlats:
- Akut hjälp - råd vid akut insjuknande i skolan
- Barn i manipulativa grupper
- Barn som bevittnat våld
- Vaccinationer i skolan
- Olycksfall och förgiftningstillbud
- Samverkan, sekretess och anmälningsplikt i skolhälsovården
- Stress hos barn och ungdomar  Läs mer


Annemi Skerfving: Att synliggöra de osynliga barnen

Att synliggöra de osynliga barnen ger en bred kunskapsbas om barn till psykiskt sjuka. Den kan användas som en 'lärobok' av alla som kommer i kontakt med barn vars föräldrar lider av svåra och långvariga psykiska problem.
Boken riktar sig till personal inom vuxen- och barnpsykiatri, socialtjänst, skola, barnomsorg och hälsovård, till studenter vid olika utbildningar, men också till anhöriga och vänner till psykiskt sjuka.  Läs mer


MONGO utvecklingsstörda ger smarta svar på svåra frågor

Mongo är en bok som tar upp utvecklingstördas syn på livet. Hur de betraktar de stora livsfrågorna eller småsakerna vi alla funderar på, och vad de har för lösning på problem som vi "normala" försöker lösa.
Vi får ta del av utvecklingsstördas synpunkter och åsikter, som med barnets nyktra syn på saker, serproblem ur ett annat ljus. Saker man som vuxen lätt glömmer. Våra problem kanske inte är så allvarligasom vi alltid trott? Så vill du veta varför dinosaurierna försvann, varför snön är vit, eller hur vi skall göraför att få världsfred, och vad vi gör när oljan tar slut, då är den här boken för dig.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 29 30 31 32 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

handledning  särskilt stöd  extra anpassningar  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se