Elevhälsan - Boktips Kom ihåg?
Ej medlem? Registrera dig!


Artiklar > Boktips

Boktips

Juridik för pedagoger av Mare Erdis

I den här boken presenterar författaren en introduktion och vägledning till olika juridiska frågeställningar som kan aktualiseras i förskola, skola och fritidshem.

De ämnesområden som behandlas i boken rör bl.a. den rättsliga grunden för personalens, barnets/elevens och vårdnadshavarens åligganden, rättssäkerhet, offentlighet och sekretess, skadestånd samt upphovsrätt. För att underlätta förståelsen kopplas i de flesta fall de olika bestämmelserna till praxis, för att därigenom ge läsaren konkreta exempel på hur en viss bestämmelse tillämpas.  Läs mer


Nätmobbning, näthat och nätkärlek : kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet

Boken Nätmobbning, näthat och nätkärlek – kunskap och strategier för en bättre vardag på nätet ger en nyanserad och fördjupad bild av ungas vardag på nätet och hur vi vuxna kan förhålla oss till den. Den innehåller en översikt av forskningsläget kring nätmobbning och visar vilka skillnader och likheter som finns mellan mobbning på nätet och i rummet. Den belyser också fenomen som näthat och nätkärlek.  Läs mer


Väpnat våld i skolan

Väpnat våld i skolan- hur skolor kan agera om det händer

En skrift som ska ge stöd för att höja medvetenheten kring frågan om väpnat våld i skolan. Skriftens fokus är hur skolpersonal kan tänka och agera i en akut fas av väpnat våld.  Läs mer


Maktlekar och dolda kränkningar: Sanna Mohr och Sannie Wedberg

Maktlekar och dolda kränkningar är en del av många barn- och ungas vardag, och även om vuxenvärlden är medveten om dem så finns det fortfarande mycket att göra. Ett aktivt förebyggande arbete är ett måste, kopplat till den samtid vi lever i.  Läs mer


Skolledarhandboken

Vilka skyldigheter har skolan och dess personal när ett barn kränks? Vad säger Skollagen om disciplinära åtgärder mot elever? Vad är innebörden av en god arbetsmiljö? Skolledarhandboken är en heltäckande digital guide till skolans juridik och administration. Författare är Mare Erdis, Staffan Olsson och Tommy Iseskog. Skolledarhandboken är ett stöd till dig som är rektor, förskolechef, arbetar inom elevhälsan eller är verksam inom skolans administration. Provläs och beställ till kampanjpris »  Läs mer


Big Marijuana av Pelle Olsson

”Folk insåg inte att den här industrin har barnen som framtida målgrupp. Marknadsföringen strävar efter acceptans så att unga ska bli konsumenter när de blir äldre. Bättre att det säljs i affärer än på den svarta marknaden, sägs det, men ju mer vi accepterar marijuana, desto mer kommer den att användas.”Jennifer Shepherd, Parents for a Healthy ColoradoBig Marijuana handlar om cannabis i fyra världsdelar.  Läs mer


Sittande barn - Trender, utmaningar och dynamiskt sittande

Barns ökande stillasittande ger hälsoproblem som övervikt, inaktivitet och depression och det finns motoriskt oroliga barn som inte kan sitta stilla. Dåliga möbler påverkar barnets hälsa negativt medan en god arbetsmiljö är en grund för lärande. Sittande barn tar upp högaktuella ämnen som stillasittande, sittergonomi och koppling mellan barns fysiska och psykiska hälsa.  Läs mer


Att leva med långtidssjuka barn : Det blir bra ändå av Maria Nystedt

För några år sedan var Marias familj en helt vanlig Stockholmsfamilj. Men när barn nummer två, Adrian, föddes ändrades livet bara på några timmar. Första dygnet upptäcktes att något inte stämde med Adrians blodvärden. Därefter följde två år av provtagningar, undersökningar och blodtransfusioner, som slutligen resulterade i en mycket ovanlig kronisk diagnos; en svår blodbristsjukdom som gör honom beroende av blodtransfusioner var tredje vecka för att överleva  Läs mer


Ätstörningar : kliniska riktlinjer för utredning och behandling

Ätstörningar är vanligt förekommande tillstånd, framför allt bland yngre vuxna. Inte sällan leder dessa tillstånd till ett stort lidande hos de drabbade och deras närstående. Ätstörningar kan också medföra allvarliga somatiska och psykiatriska komplikationer.  Läs mer


Elevhälsa Tema Likabehandling

I skolor som arbetar aktivt och förebyggande med likabehandling ses mångfald och olikhet som självklara tillgångar. Där får mobbning, trakasserier och diskriminering inte fäste. Det kräver ett medvetet och främjande likabehandlingsarbete som involverar eleverna i en samtalskultur där diskussioner om värdegrund ingår i vardagen.  Läs mer


Sida: Första Föreg. 1 ... 5 6 7 8 9 ... 32 Nästa Sista 
annonser

Föreläsare

Ämnen

utbildning  utveckling  skola  
Hitta fler föreläsare här

Elevhälsan.se

Kontakta oss
Tipsa oss om material
Följ oss på Facebook


Vår huvudsponsor

Prorenata är huvudsponsor för elevhälsan.se